ชวนมาเรียนรู้การสอนแบบ Active Learning เรียนสนุกพร้อมใช้งานได้ทันที ฟรี!!

เพราะการจะสอนให้ผู้อื่นเข้าใจ อาศัยแค่ความเก่งและข้อมูลแน่นเพียงอย่างเดียวไม่พอ แต่จำเป็นจะต้องมีเทคนิคที่ช่วยให้เข้าใจได้ง่าย เรียนรู้ได้ไว และใช้งานได้ทันที!

คอร์สเรียนที่เราจะนำมาเสนอในวันนี้เรียกได้ว่าตอบโจทย์ทั้งครูผู้สอนและผู้ที่สนใจอย่างมาก เพราะนอกจากจะได้เรียนรู้วิธีการใหม่ๆ แล้ว ยังช่วยให้ตัวผู้สอนเองเปิดโลกของการเรียนรู้ให้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย

 

 

การสอนแบบ Active Learning:

วิชานี้จะพาคุณไปเรียนรู้แนวคิดสำคัญของการสอนแบบ Active Learning, เทคนิคที่ทำให้นักเรียนกระตือรือร้นในการตอบคำถาม และการถามคำถามในชั้นเรียน, การจัดการเรียนการสอนแบบ Activity Based Learning ในชั้นเรียน

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้:

– ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการและวิธีคิดของการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย

– ผู้เรียนสามารถอธิบายเทคนิคการสอนที่ทำให้นักเรียนนักศึกษาสนุกและกระตือรือร้น ในการตอบคำถาม และการถามคำถาม ที่เข้าใจง่ายและสามารถนำไปใช้ในการสอนได้จริง

– ผู้เรียนสามารถประยุกต์การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning สำหรับการเรียนการสอนของตนเองได้ทันทีหลังจบการอบรม

 

คุณสมบัติผู้เรียน:

ครู อาจารย์มหาวิทยาลัย วิทยากร นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ และประชาชนทั่วไปที่สนใจด้านการเรียนการสอน และการฝึกอบรม

 

วิธีสมัคร:

สมัครผ่านทางออนไลน์ที่นี่

 

สิ้นสุดชั้นเรียน:

30 กันยายน 2020

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

การสอนแบบ Active Learning ในห้องเรียน

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ