เตรียมพร้อม!! สำนักงานกองทุนยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน 41 อัตรา

มาแล้ว! อีกหนึ่งโอกาสร่วมงานกับหน่วยงานราชการที่หลายคนรอคอย!!

คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกองทุนยุติธรรมประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนยุติธรรม จำนวนทั้งสิ้นจำนวน 41 อัตรา โดยจะเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 – 22 กรกฎาคม 2563

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ดังนี้

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ:

– นักวิชาการยุติธรรม

– จำนวน 41 อัตรา

– ค่าตอบแทนต่อเดือน 18,000 บาท

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

 

การรับสมัครสอบ:

สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 – 22 กรกฎาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 สมัครที่นี่

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ