“100 ปี แห่งความเจริญบนสายน้ำ” ชวนคุณมาประกวดภาพถ่ายเพื่อชิงชัยกับสุภัทรา

อีกหนึ่งเวทีการประกวดสายช่างภาพที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ที่ชื่นชอบการถ่ายรูปไม่ว่าจะมืออาชีพหรือมือสมัครเล่นเข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้!

บริษัท สุภัทรา จำกัด ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “100 ปี แห่งความเจริญบนสายน้ำ” เพื่อถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิตและการเดินทางบนผืนน้ำเจ้าพระยา พร้อมชิงรางวัลมากมายจากบริษัท สุภัทรา จำกัด

 

 

ขั้นตอนการส่งภาพประกวด:

– ส่งภาพเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้หัวข้อ “100 ปี แห่งความเจริญบนสายนํ้า” ที่นำเสนอเรื่องราววิถีชีวิตและการเดินทางบนผืนนํ้าเจ้าพระยา พร้อมคำบรรยายภาพสั้นๆ ระบุสถานที่ถ่ายภาพ และรุ่นโทรศัพท์มือถือที่ใช้ถ่าย

 

หลักเกณฑ์และกฎกติกา:

– ผู้ที่ส่งภาพถ่ายสามารถโพสต์ภาพเพื่อร่วมกิจกรรมได้ไม่เกิน 3 ภาพ โดยใช้กล้องโทรศัพท์มือถือเท่านั้น สามารถตกแต่งภาพได้แต่ห้ามตัดต่อ

– ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องถ่ายภาพจากสถานที่ที่กำหนดเท่านั้น ได้แก่ ท่าเรือข้ามฟากท่าช้าง-วังหลัง, ท่าช้าง-วัดระฆัง, วังหลัง-ท่ามหาราช, วังหลัง-ท่าพระจันทร์ /คอมมูนิตี้มอลล์ท่ามหาราช, ท่าวังหลัง / โรงแรม Riva surya, Riva arun

– ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดขอรับรองว่าภาพถ่ายที่ถูกส่งเข้าประกวดนั้น เป็นภาพถ่ายที่ตัวเองเป็นผู้ถ่ายและเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้หากมีบุคคลที่สาม กล่าวอ้างว่าภาพถ่ายที่ผู้ส่งภาพเข้าประกวดได้ส่งเข้าประกวดนั้นมีการละเมิดต่อกฎหมายพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะขอรับผิดชอบต่อค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว

– ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดแต่ละคนสามารถส่งผลงานภาพถ่ายได้ไม่เกิน 3 ภาพ

– ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในของสมาคมชมรม หรือองค์กรอื่นใด

– ในกรณีมีการประท้วงในการทำผิดกติกาและคณะกรรมการต้องการตรวจสอบ ผู้ถ่ายภาพจะต้องมีหลักฐานยืนยันเพื่อตรวจสอบภาพถ่าย หากผู้ถ่ายภาพไม่ สามารถยืนยันได้คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ภาพนั้นๆ ออกจากการประกวด

– ลิขสิทธิ์ของภาพที่ได้รับรางวัล จะตกเป็นของคณะผู้จัดงานเพื่อนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการ #100ปีแห่งความเจริญบนสายน้ำ ในสื่อสารสนเทศทุกประเภท

– หากปรากฏว่าผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดเจตนาฝ่าฝืนกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ข้างต้นนี้ คณะกรรมการมีอำนาจในการตัดสิทธิ์ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด ผู้นั้นโดยมีโทษตั้งแต่การตัดสิทธิ์ในการประกวด และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

กำหนดระยะเวลา:

– ส่งผลงาน วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2563

– ประกาศรางวัลในวันที่ 15 สิงหาคม 2563 ทางเว็บไซต์ www.pptvhd36.com/100YearsSupatraGroup

 

รางวัลการประกวด:

– รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท และ โทรศัพท์มือถือ Huawei NOVA 7 5G จำนวน 1 รางวัล

– รางวัลรองชนะเลิศ เงินรางวัล 15,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

– รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท จำนวน 2 รางวัล

 

ติดต่อสอบถาม:

www.facebook.com/chaophrayatouristboat

www.facebook.com/PPTVHD36

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ