ทุน Miyazaki International College เรียนต่อปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น ปี 2022

Miyazaki International College เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนในเขตคิโยทาเกะ จังหวัดมิยาซากิ ประเทศญี่ปุ่น ก่อตั้งในปี 1994 ภายใต้หลัก “ความเคารพและความขยันหมั่นเพียร” เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจุดมุ่งหมายและประสบความสำเร็จไปพร้อมการพัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจ

เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ที่ต้องการเรียนต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น ทางสถาบันจึงได้จัดตั้งทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2022 – 2023

ทุนนี้จะมอบให้กับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการลงทะเบียนในระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษา ณ Miyazaki International College โดยผู้ที่ได้รับเลือกจะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนสูงสุด 100%

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : Miyazaki International College

สาขาที่กำหนด : ไม่ระบุ

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษา

รูปแบบทุน : ทุนยกเว้นค่าเล่าเรียน 50% – 100% สำหรับค่าเล่าเรียนในปีแรก

จำนวนทุน : ไม่ระบุ

 

คุณสมบัติ:

– นักศึกษาต่างชาติทุกคนมีสิทธิ์สมัคร

– ต้องลงทะเบียนในหลักสูตรตามที่กำหนด และเป็นไปตามเงื่อนไขการรับสมัครของมหาวิทยาลัย

– ต้องลงทะเบียนในฐานะนักศึกษาเต็มเวลา

– ต้องมีคะแนนทักษะภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้จึงจะได้รับสิทธิ์ในการพิจารณา

* EIKEN 1 : 2 to Prel

* GTEC 2 : 950 to 1200

* TOEFL IBT : 48 to 69

* TOEIC : 470 to 770

* IELTS : 4.0 to 6.5

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

รอบแรกจะปิดรับสมัครในวันที่ 9 ธันวาคม 2022

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Miyazaki International College Scholarships 2022

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ