12 อันดับมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเจ๋งที่สุดในสหรัฐอเมริกา อ้างอิงข้อมูล Reuters

จากการอ้างอิงข้อมูลจาก  Reuters มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาหลายแห่ง มีความโดดเด่นในด้านนวัตกรรมเป็นอันดับต้นๆ ของโลก จะเห้นได้จากการเป็น 8 ใน 10 มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมโลกและ 50 อันดับแรกนั้นเป็นมหาวิทยาลัยในอเมริกาถึง 38 แห่ง

Reuters ได้ทำการจัดอับดับมหาวิทยาลัยที่มีนวัตกรรมเจ่งที่สุดในสหรัฐอเมริกา โดยพิจารณาจากการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและจำนวนการขอจดสิทธิบัตรนวัตกรรม รวมทั้งผลงานที่ผ่านการรับรอง และนี่ก็คือ 12 รายชื่อมหาวิทยาลัยที่มีนวัตกรรมเจ๋งที่สุดในสหรัฐอเมริกาค่ะ

 

12. มหาวิทยาลัยในเครือ California

มหาวิทยาลัยนี้มีการขอจดสิทธิบัตรระหว่างปี 2010 ถึง 2015 มากถึง 2,382 ฉบับ ผ่านทั้งหมด 33.7%

 

11. มหาวิทยาลัย Duke

มหาวิทยาลัย Duke ยื่นเรื่องขอจดสิทธิบัตรทั้งหมด 331 ฉบับระหว่างปี 2010-2015 และผ่านการจดสิทธิบัตรทั้งหมด 29.6%

 

10. มหาวิทยาลัย Vanderbilt

มหาวิทยาลัยแห่งนี้ยื่นเรื่องขอจดสิทธิบัตรนวัตกรรมในปี 2010 และ 2015 จำนวน 218 ฉบับ ผ่านการรับรองทั้งสิ้น 43.1%

 

9. มหาวิทยาลัยในเครือ Texas

มหาวิทยาลัยเครือ Texas ยื่นคำร้องขอจดสิทธิบัตรทั้งสิ้น 974 ฉบับ และผ่านการคัดเลือกทั้งหมด 32.3%

 

8. มหาวิทยาลัยในเครือ Michigan

มหาวิทยาัลยในเครือ Texas ขอจดสิทธิบัตรเกี่ยวกับนวัตกรรมทั้งสิ้น 580 ฉบับ และผ่านการรับรองทั้งหมด 43.8%

 

7. มหาวิทยาลัย Washington

ที่นี่มีการยื่นเรื่องขอจดสิทธิบัตรนวัตกรรมทั้งหมด 494 ฉบับ และได้รับการรับรอง 31.8%

 

6. สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Korea Advanced

สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Korea Advancedยื่นคำร้องขอจดสิทธิบัตรทั้งหมด 923 ฉบับ ในปี 2010 และ 2015 ได้รับการรับรอง 82.1%

 

5. KU Leuven

KU Leuven ยื่นเรื่องขอจดสิทธิบัตรนวัตกรรมของทางมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น 292 ฉบับ และได้รับการรับรอง 37% จากทั้งหมด

 

4. มหาวิทยาลัย Pennsylvania

มหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้ทำการยื่นคำร้องขอจดสิทธิบัตร 517 ฉบับ ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกทั้งสิ้น 32.9%

 

3. มหาวิทยาลัย Harvard

มหาวิทยาลัย Harvard ทำเรื่องขอจดสิทธิบัตร 881 ฉบับ และผ่านเกณฑ์การคัดเลือก 26.1%

 

2. สถาบันเทคโนโลยี Massachusetts

MIT ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมที่โดดเด่นแห่งหนึ่ง โดยในปี 2010 ได้ยื่นคำร้องขอจดสิทธิบัตรทั้งสิ้น 1,368 ฉบับ และได้ผ่านการคัดเลือกถึง 43.3%

 

1. มหาวิทยาลัย Stanford

สถาบันแห่งนี้ยื่นคำขอจดสิทธิบัตรทั้งหมด 636 ฉบับ และได้รับการรับรองทั้งสิ้น 39.9%

 

ที่มา:  businessinsider

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ