4 เหตุผลสำคัญที่ทำให้ “ระบบการศึกษาฟินแลนด์” ดีกว่าประเทศอื่นในโลก แม้แต่อเมริกา!!

ฟินแลนด์เป็นประเทศแห่งนวัตกรรม ที่มีคุณภาพการเรียนการสอนที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และถือว่าดีกว่าประเทศใหญ่ๆ อย่างสหรัฐอเมริกา ด้วยนวัตกรรม รูปแบบการสอนและการพัฒนาด้านการศึกษาที่มีคุณภาพมากกว่า อีกทั้งปัจจัยอื่นๆ มากมายที่ช่วยขับเคลื่อนการศึกษาของประเทศไปสู่อันดับโลก

วันนี้เราก็มีบทความเกี่ยวกับการศึกษาของประเทศฟินแลนด์มาฝากกันค่ะ นั่นก็คือ 4 เหตุผลสำคัญ ที่ทำให้ระบบการศึกษาของฟินแลนด์ ดีกว่าประเทศอื่นในโลก แม่แต่สหรัฐอเมริกาก็เทียบไม่ได้ค่ะ

 

 

1. มีมาตรฐานการสอบที่มีคุณภาพ

นักเรียนในประเทศจะมีการสอบเข้าในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา จากนั้นในช่วงที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลา ยนักเรียนก็จะเข้าทดสอบในการสอบระดับชาติที่เรียกว่า National Matriculation Examination และรับการประเมินผลการเรียนกับอาจารย์ก่อนจบการศึกษา

 

2. นักเรียนมีเวลาเล่นมากขึ้น

นักเรียนในประเทศฟินแลนด์มีเวลาที่ต้องทำการบ้านน้อยมาก เนื่องจากระบบการศึกษาจะเน้นเวลาว่างและการเล่นนอกเวลาเป็นสำคัญ

โดยการเรียนการสอนในห้องเรียนในเวลา 45 นาทีนั้น ครูจะต้องหยุดพักให้นักเรียนได้ผ่อนคลาย 15 นาทีก่อนสอนต่อ

 

3. ยกเว้นค่าเล่าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย

ในประเทศฟินแลนด์มีการยกเว้นค่าเล่าเรียนทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอกให้กับนักศึกษา ในขณะที่สหรัฐอเมริกาต้องใช้เงินกู้ยืมเรียนจำนวน $30,000 (ประมาณ 1,000,000 บาท) จนทำให้นักศึกษาเป็นหนี้จำนวนมากหลังเรียนจบ และหลายคนหาทุนไม่ได้ก็ขาดโอกาสในการเรียนต่อ

 

4. พัฒนาผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการสอนศาสตร์แขนงต่างๆ ให้มากขึ้น

ในประเทศฟินแลนด์จะให้ความสำคัญต่อบุคลากรในวงการการศึกษามาก และการเป็นครูก็มีอัตราการแข่งขันสูง นอกจากนี้คนที่เป็นครูมัธยมจะได้รับการเคารพและดูแลสวัสดิการเหมือนกับครูในระดับมหาวิทยาลัย

ชั่วโมงในการสอนให้ห้องเรียนก็ไม่ได้แน่นมากเหมือนประเทศอื่นๆ เพราะครูจะเน้นไปที่การวางแผนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด รายได้ต่อปีของครูที่ฟินแลนด์สูงถึง $43,000 (ประมาณ 1,430,000 บาท)

 

 

 

ที่มา:  businessinsider

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ