ทุนวิจัยหลังป.เอก จากภาควิชา “Molecular Genetics of Ageing” ที่ประเทศเยอรมนี

Max Planck Institute for Biology of Ageing (MPI-AGE) จากภาควิชา “Molecular Genetics of Ageing” จัดมอบทุนวิจัยหลังปริญญาเอก ทำการศึกษาค้นคว้าที่ประเทศเยอรมนี โดยเป็นทุนที่จัดสรรไว้สำหรับนักศึกษาต่างชาติ

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

สัญญาการจ้างงานจะขึ้นอยู่กับสัญญาข้าราชการพลเรือน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

การวิจัยหลังปริญญาเอก ภาควิชา “Molecular Genetics of Ageing”

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นผู้สมัครจากต่างชาติ

-ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ในสาขาการวิจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ชีววิทยา พันธุศาสตร์ หรือชีวเคมี หรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตตัวแบบ (ยีสต์, หนอน, แมลงวัน, หนู)

-ภาษาที่ใช้ในการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านภาษาเยอรมัน

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-หนังสือแนะนำตัว

-CV

-รายชื่อเอกสารอ้างอิง

-จดหมายอ้างอิง 3 ฉบับ

 

วิธีการสมัคร:

อัปโหลดใบสมัครที่สมบูรณ์พร้อมด้วยหนังสือแนะนำตัว 1 หน้ากระดาษ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จากนั้นอัปโหลดไว้ในไฟล์ PDF ไฟล์เดียว

 

ปิดรับสมัคร:

ยังเปิดรับสมัคร จนกว่าจะพบผู้สมัครที่ใช่

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.mpg.de

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ