การรถไฟฟ้าฯ เปิดรับสมัครพนักงาน 149 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 29 ต.ค. 2561

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ รฟม. เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม ขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครพนักงานจำนวน 149 อัตรา โดยสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เริ่มตั้งแต่วันที่ 22 – 29 ตุลาคม 2561

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับ:

– วิศวกร ระดับ 4 – 5 (โยธา) คุณวุฒิ ปริญญาตรี – โท จำนวน 30 อัตรา

– วิศวกร ระดับ 4 (ไฟฟ้ากำลัง) คุณวุฒิ ปริญญาตรี จำนวน 5 อัตรา

– วิศวกร ระดับ 4 (ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์) คุณวุฒิ ปริญญาตรี จำนวน 4 อัตรา

– วิศวกร ระดับ 4 (เครื่องกล) คุณวุฒิ ปริญญาตรี จำนวน 9 อัตรา

– วิศวกร ระดับ 4-5 (คอมพิวเตอร์) คุณวุฒิ ปริญญาตรี – โท จำนวน 4 อัตรา

– วิศวกร ระดับ 4-5 (โยธา/ขนส่ง) คุณวุฒิ ปริญญาตรี – โท จำนวน 6 อัตรา

– สถาปนิก ระดับ 4 คุณวุฒิ ปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา

– พนักงานวิทยาศาสตร์ ระดับ 5 คุณวุฒิ ปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา

– พนักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระดับ 4 คุณวุฒิ ปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา

– เศรษฐกร ระดับ 5 คุณวุฒิ ปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา

– พนักงานบัญชี ระดับ 4 คุณวุฒิ ปริญญาตรี จำนวน 3 อัตรา

– พนักงานการเงิน ระดับ 4 คุณวุฒิ ปริญญาตรี จำนวน 2 อัตรา

– พนักงานบริหารระบบคอมพิวเตอร์ ระดับ 4 คุณวุฒิ ปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา

– พนักงานวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ ระดับ 4 คุณวุฒิ ปริญญาตรี จำนวน 3 อัตรา

– พนักงานบริหารธุรกิจ ระดับ 4 – 5 คุณวุฒิ ปริญญาตรี/โท จำนวน 11 อัตรา

– พนักงานบริหารความเสี่ยง ระดับ 5 คุณวุฒิ ปริญญาโท จำนวน 2 อัตรา

– พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 5 คุณวุฒิ ปริญญาโท จำนวน 10 อัตรา

– พนักงานตรวจสอบ ระดับ 4 (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) คุณวุฒิ ปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา

– พนักงานตรวจสอบ ระดับ 4 (ด้านบัญชีการเงิน) คุณวุฒิ ปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา

– พนักงานตรวจสอบ ระดับ 4 คุณวุฒิ ปริญญาตรี จำนวน 2 อัตรา

– นิติกร ระดับ 4 คุณวุฒิ ปริญญาตรี จำนวน 12 อัตรา

– พนักงานทรัพยากรบุคคล ระดับ 4 คุณวุฒิ ปริญญาตรี จำนวน 2 อัตรา

– พนักงานบริหารพัสดุ ระดับ 4 คุณวุฒิ ปริญญาตรี จำนวน 8 อัตรา

– พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับ 4-5 คุณวุฒิ ปริญญาตรี/โท จำนวน 26 อัตรา

– พนักงานรักษาเขตทาง ระดับ 4 คุณวุฒิ ปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา

– พนักงานประชาสัมพันธ์ ระดับ 4 คุณวุฒิ ปริญญาตรี จำนวน 2 อัตรา

 

วิธีการสมัคร:

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.mrta.co.th

 

ปิดรับสมัคร:

วันที่ 22 – 29 ตุลาคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.mrta.co.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ