ทุนป.โท 50% สำหรับนักศึกษาไทย ศึกษาต่อด้าน MSc ที่ประเทศไอร์แลนด์

ทุนการศึกษา MSc Merit Based สำหรับนักศึกษาต่างชาติ เปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยได้รับทุนไปเรียนต่อที่ UCD Michael Smurfit Graduate Business School ประเทศไอร์แลนด์ ในปี 2020

ทุนที่จะได้รับนั้นครอบคลุมค่าใช้จ่ายมากถึง 50% ของค่าเล่าเรียนของผู้สมัครในระดับปริญญาโททางด้าน MSc โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาจากประเทศไทยมีสิทธิ์สมัคร

– สนใจศึกษาต่อในด้าน Master of Science (MSc) โดยเฉพาะ ตามสาขาวิชาที่ทางสถาบันกำหนด

– มีผลการทดสอบวัดทักษะความสามารถด้านธุรกิจ (GMAT) หรือผลการทดสอบพื้นฐานเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท (GRE) ตามที่กำหนด

– มี ผลทดสอบภาษาอังกฤษตามที่กำหนด

 

มูลค่าทุน:

ทุนการศึกษา 50% สูงสุด 2 จำนวน

 

วิธีการสมัคร:

สามารถเตรียมตัวสมัครออนไลน์ได้ที่นี่

 

ระยะเวลาการรับสมัคร:

1 พฤศจิกายน 2019 – 31 มีนาคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.smurfitschool.ie

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ