รัฐบาลบราซิล แจกทุนให้นศ. ป.ตรี ป.โท และป.เอก เรียนต่อในสถาบันอุดมศึกษา

นักศึกษาระดับปริญญาตรี และสูงกว่าระดับปริญญาตรีที่หลงใหลวัฒนธรรมทวีปอเมริกาใต้ และอยากไปศึกษาต่อที่ประเทศบราซิล ถือเป็นโอกาสดีที่จะสมัครทุนนี้

ทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากรัฐบาลบราซิลเปิดโอกาสให้นักศึกษาจากประเทศที่กำลังพัฒนา ศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาของบราซิล (HEI) ทั้งนี้การเรียนการสอนทั้งหมดเป็นภาษาโปรตุเกส โดยทุนไม่ได้ครอบคลุมการเรียนภาษา สำหรับรายละเอียดอื่นๆ มีดังนี้

 

 

มูลค่าทุน:

– ระดับปริญญาตรี: ทุนการศึกษารวมถึงค่าเล่าเรียนในมหาวิทยาลัย ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าครองชีพ

– ระดับสูงกว่าปริญญาตรี: ทุนการศึกษารวมถึงค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพรายเดือน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศที่กำลังพัฒนา

– ต้องมีความเชี่ยวชาญด้านภาษาโปรตุเกส พร้อมผลการทดสอบภาษา CELPE – Bras

– ผู้สมัครระดับปริญญาตรีต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปี และไม่เกิน 23 ปี

– ผู้สมัครระดับปริญญาโท และปริญญาเอกต้องมีหัวข้องานวิจัยที่ได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัย

 

สาขาวิชาที่เปิดสอน:

– ระดับปริญญาตรี: ทุกสาขาวิชาที่ทางมหาวิทยาลัยในประเทศบราซิลเปิดสอน

– ระดับสูงกว่าปริญญาตรี: ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

http://www.internationalscholarships.dhet.gov.za

http://www.dce.mre.gov.br

http://www.dce.mre.gov.br

ccbas.pretoria@itamaraty.gov.br.

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ