มหาวิทยาลัยฮีบรูแห่งเยรูซาเลม มอบทุนป.โทเต็มจำนวน และครอบคลุมค่าใช้จ่ายบางส่วน

มหาวิทยาลัยฮีบรูแห่งเยรูซาเลม มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท ทั้งทุนเต็มจำนวน และครอบคลุมค่าใช้จ่ายบางส่วน โดยจัดสรรให้แก่ผู้สมัครจากประเทศกำลังพัฒนา

รายละเอียดทุนมีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ทุนเต็มจำนวน: ครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าหอพักนักศึกษาในวิทยาเขต การประกันสุขภาพ ค่าใช้จ่ายรายเดือน และวีซ่านักเรียน แต่ไม่ครอบคลุมในส่วนค่าธรรมเนียมการสมัคร ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่ามัดจำ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

– ทุนบางส่วน: ให้การสนับสนุนนักศึกษาจากประเทศกำลังพัฒนาที่มีแหล่งเงินทุนสนับสนุนตัวเอง

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

บัณฑิตศึกษา ในคณะเกษตรศาสตร์ / อาหารและสิ่งแวดล้อม ทำการศึกษาที่ประเทศของตัวเอง

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เป็นนักศึกษาจากประเทศกำลังพัฒนา

– มีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

– จบการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับ

– มีความต้องการทางการเงิน

– มีประสบการณ์ด้านการเป็นผู้นำ

 

วิธีการสมัคร:

กรอกแบบฟอร์มการสมัครทุนการศึกษาพร้อมกับใบสมัครเต็มรูปแบบในช่วงเวลาที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 1 มีนาคม

 

ปิดรับสมัคร:

1 พฤศจิกายน 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

intschool.agri.huji.ac.il

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ