ทุนป.โท ภาควิชาปรัชญา เรียนต่อที่ University of Otago ประเทศนิวซีแลนด์

Alan Musgrave Master’s Scholarship ทุนการศึกษาในภาควิชาปรัชญา สำหรับนักศึกษาต่างชาติ เรียนต่อในระดับปริญญาโท ณ University of Otago มหาวิทยาลัยในดะนีดิน ประเทศนิวซีแลนด์

University of Otago เป็นมหาวิทยาลัยสมัยใหม่ และมีความเป็นสากล ตั้งอยู่ใจกลางเมืองที่มีชีวิตชีวาของนิวซีแลนด์ โดยเป็นมหาวิทยาลัยที่ยินดีต้อนรับนักศึกษาจากทุกสัญชาติโดยไม่คำนึงถึงภูมิหลัง

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษามูลค่า $15,000 (ประมาณ 495,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาปรัชญา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

– ประสงค์เข้าเรียนต่อในระดับปริญญาโทเต็มเวลา ในภาควิชาปรัชญา

– สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับ

– ต้องการความช่วยเหลือทางการเงิน

– มีประสบการณ์เป็นผู้นำ

 

วิธีการสมัคร:

กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร

 

ปิดรับสมัคร:

1 กันยายน 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.otago.ac.nz

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ