ทุนป.โท สาขา Data Science มูลค่า 317,000 บาท/ปี ณ สถาบันพาร์ทเนอร์ของ AIMS

วันนี้เรามีทุนการศึกษาที่น่าสนใจมาฝากกันอีกเช่นเคย กับทุนในระดับปริญญาโท ภายใต้สาขา Data Science และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมอบให้เรียนต่อที่สถาบันพาร์ทเนอร์ของ African Institute for Mathematical Sciences

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

มูลค่า $10 000 ต่อปี (ประมาณ 317,000 บาท) สนับสนุนเป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท สาขา Data Science

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เปิดรับนักศึกษาจากทั่วโลก

-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ชีววิทยา และสนใจการทำวิจัยด้าน Data Science และยินดีที่จะทำการวิจัยที่ทำการวิจัยที่ศูนย์วิจัย AIMS

-มีผลการเรียนดีเยี่ยม

-มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

 

วิธีการสมัคร:

ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรปริญญาโท ที่สถาบันพาร์ทเนอร์ของ AIMS หลังจากลงทะเบียนแล้วให้เข้าไปที่ https://quantumleapafrica.org/applications/#nav-applyNow เพื่อสมัครและส่งเอกสารประกอบ

 

ปิดรับสมัคร:

ปลายเดือนกรกฎาคม หรือเดือนกันยายน 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

quantumleapafrica

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ