ทุนในระดับสูงกว่าป.ตรี ที่ University of Edinburgh มหาวิทยาลัยในสกอตแลนด์

ผู้ที่สนใจเรียนต่อด้าน Stem Cell and Translational Neurology ห้ามพลาดกับทุน Anne Rowling Clinic Regenerative Neurology Scholarships ทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท ที่จัดมอบโดย University of Edinburgh มหาวิทยาลัยในเอดินเบอระ ประเทศสกอตแลนด์

 

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับสูงกว่าปริญญาตรี ประกาศนียบัตร หรือหลักสูตรปริญญาโท Masters Stem Cell and Translational Neurology

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นผู้สมัครจากประเทศที่กำหนด (ประเทศไทยมีสิทธิ์สมัคร)

-ผู้สมัครจะต้องได้รับการตอบรับให้เข้าเรียนผ่านการเรียนรู้ออนไลน์ในระดับสูงกว่าปริญญาตรี ประกาศนียบัตร หรือหลักสูตรปริญญาโท Masters Stem Cell and Translational Neurology ที่ University of Edinburgh

-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

-ข้อกำหนดด้านภาษาอังกฤษเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-จดหมายแนะนำตัว

-Statement of purpose (SOP)

-จดหมายรับรอง

-ทรานสคริปต์

-CV

 

วิธีการสมัคร:

-สมัครเข้าเรียนต่อระดับปริญญาโท คลิก

-สมัครขอทุน คลิก

 

ปิดรับสมัคร:

23 สิงหาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.ed.ac.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ