ทุนป.โท ทุกสาขา จาก University of Helsinki มหาวิทยาลัยเก่าแก่ในฟินแลนด์

โอกาสสำหรับผู้ที่อยากไปเรียนต่อที่ฟินแลนด์มาถึงแล้ว กับทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทซึ่งจัดมอบโดย University of Helsinki มหาวิทยาลัยที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในฟินแลนด์ โดยมีสาขาวิชาให้เลือกเรียนหลากหลายตอบโจทย์ทุกความต้องการในตลาดแรงงานโลก

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

-ทุนเต็มจำนวน: ค่าเล่าเรียน + 10,000 ยูโร (ประมาณ 356,000 บาท)

-ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน

-ทุนการศึกษามูลค่า 10,000 ยูโร (ประมาณ 356,000 บาท) ซึ่งจะมีค่าเล่าเรียนอยู่ระหว่าง 13,000 ถึง 18,000 ยูโร หรือประมาณ 463,000 – 641,000 บาท

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท สาขาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

-ผู้สมัครจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับการขอวีซ่าและใบอนุญาตการมีถิ่นที่อยู่ในฟินแลนด์

-สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี และมีผลการเรียนดีเยี่ยม

-มีผลการทดสอบ TOEFL หรือ IELTS

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-ทรานสคริปต์

-ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ

-สำเนาหนังสือเดินทาง

-CV

 

วิธีการสมัคร:

สมัครเข้าเรียนในระดับปริญญาโท คลิก ซึ่งแบบฟอร์มการสมัครขอทุนใช้แบบฟอร์มเดียวกับที่สมัครเข้าเรียนหลักสูตรป.โท

 

ปิดรับสมัคร:

ปิดรับในเดือนธันวาคมของทุกปี

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.helsinki.fi

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ