The Hungarian Academy of Sciences (MTA) มอบทุนการศึกษาวิจัย ในประเทศฮังการี

The Hungarian Academy of Sciences (MTA) เปิดรับสมัคร MTA Premium Postdoctoral Research Fellowship Program เพื่อศึกษาต่อในประเทศฮังการี โดยเปิดรับทั้งบุคคลสัญาติฮังการีและชาวต่างชาติ ในระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2018 ถึง 31 สิงหาคม 2021

วัตถุประสงค์ของการให้ทุนคือ การเปิดโอกาสให้นักวิจัยที่มีวุฒิการศึกษาทางวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศและในประเทศที่ได้รับการยอมรับ และได้รับรางวัลด้านวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติรวมไปถึงโครงการวิจัยที่มีคุณภาพโดดเด่น เพื่อดำเนินการวิจัยของพวกเขาที่ศูนย์การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุดของฮังการี

The Hungarian Academy of Sciences (MTA) เป็นหน่วยงานสาธารณะที่น่าเชื่อถือที่สุดในฮังการี ซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติการสาธารณะทั่วประเทศที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน การส่งเสริมและการเป็นตัวแทนของวิทยาศาสตร์

หน่วยงานของรัฐเอ็มทีเอประกอบด้วยนักวิชาการเกือบ 17,000 คน และทำงานเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายที่กำกับตนเอง สถาบันการศึกษามีเครือข่ายบุคลากรด้านการวิจัยแบบเต็มเวลา ซึ่งจะเป็นรากฐานหลักของขอบเขตทางวิทยาศาสตร์ของประเทศ

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

นักวิจัยจะได้รับเงินเดือนขั้นต่ำ HUF600,000 หรือประมาณ 75,000 บาท ต่อเดือนเป็นระยะเวลา 36 เดือนนับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2018 ตามสัญญาจ้างงานกับสถาบันการศึกษาที่เป็นเจ้าภาพหรือสำนักงานเอ็มทีเอสํานักงานวิจัยที่เข้าร่วมกับมหาวิทยาลัยและสถาบันอื่น ๆ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

Postdoctoral Research Fellowship Program ด้านวิทยาศาสตร์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

– อายุต่ำกว่า 40 ปี ณ วันที่ 1 กันยายน 2018

– มีประสบการณ์ในการทำวิจัยที่สามารถพิสูจน์ได้จากรายชื่อสิ่งตีพิมพ์หรือการอ้างอิง เป็นต้น

– มีปริญญาเอกหรือปริญญา DLA จากมหาวิทยาลัยในประเทศหรือต่างประเทศ ผู้สมัครต้องยื่นประกาศนียบัตรเพื่อยืนยัน

 

วิธีการสมัคร:

กรอกใบสมัครออนไลน์ที่ https://palyazat.mta.hu/premium_2018/

 

ปิดรับสมัคร:

28 กุมภาพันธ์ 2018

 

เพิ่มเติม:

mta.hu

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ