เชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดผลงานจิตรกรรม NAN MEE Fine Arts Award ครั้งที่ 14

สำหรับผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์และฝีมือในด้านศิลปะ นี่คือโอกาสที่คุณไม่ควรพลาด ในการประชันรางัวลเกียรติยศครั้งยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งแห่งปี!

กลุ่มบริษัทนานมี ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา นักศึกษาระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานจิตรกรรม NAN MEE Fine Arts Award ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 หัวข้อ “สมบูรณ์ พูนสุข”

ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล และประกาศนียบัตร

 

 

วัตถุประสงค์:

– เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการถ่ายทอดผลงานศิลปะ เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ในหลากหลายแง่มุมให้กับผู้อื่นได้รับรู้

– เพื่อให้ทุกคนได้รับรู้และเห็นคุณค่าความดีงามที่ได้อยู่บนผินแผ่นดินไทยและร่วมกันรักษาสิ่งที่ดีงามให้คนไทยได้สมบูรณ์ พูนสุขตลอดไป

– เพื่อสนับสนุนให้ผู้ที่สนใจด้านศิลปะได้ฝึกฝนพัฒนาทักษะฝีมือ และมีโอกาสที่จะเผยแพร่ผลงานให้สาธารณชนได้ร่วมชื่นชม

– เพื่อผลักดันให้ผู้ที่มีความสามารถด้านศิลปะสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง อันเป็นการช่วยส่งเสริมวงการศิลปะของไทยให้ก้าวไกลยิ่งขึ้น

 

ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด แบ่งเป็น 2 กลุ่ม:

– กลุ่มที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) และอาชีวศึกษา

– กลุ่มที่ 2 ระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป

 

ระยะเวลาดำเนินโครงการ:

– ระยะเวลาส่งผลงาน วันนี้- 28 กันยายน 2562

– สถานที่ส่งผลงาน บริษัท นานมี จำกัด 146 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

– การตัดสิน วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562

– การประกาศผล วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 ดูผลการประกวดจาก www.nanmee.com

– ระยะเวลาจัดนิทรรศการ 1 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม 2562 ณ นานมีแกลเลอรี่ ชั้น 3 บริษัท นานมี จำกัด

 

ติดต่อสอบถาม:

– โทร. 02-648-8000 ติดต่อฝ่ายการตลาด

– E-mail : horse@nanmee.com

 

ที่มา: contestwar

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ