น่าน ลายล็อกดาวน์เป็นจังหวัดแรก เปิดห้างฯ ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าตั้งแต่ 24 เม.ย.

ในขณะที่จังหวัดต่างๆ ในประเทศไทยยังคงหวั่นใจ ใช้มาตราการล็อกดาวน์ปิดห้างสรรพสินค้า จังหวัดน่านได้ประกาศการคลายล็อกดาวน์แล้ว

 

 

นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ออกประกาศอนุญาตให้เปิดจำหน่ายสินค้ากลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในศูนย์การค้าตามปกติ รวมไปถึงร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ หรือห้างร้านที่จำหน่ายสินค้ากลุ่เครื่องใช้ไฟฟ้าด้วย

โดยประกาศนี้มีผลใช้งานตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ถือเป็นการปลดล็อกดาวน์จังหวัดแรกในประเทศไทย

 

 

การตัดสินใจปลดล็อกดาวน์ในครั้งนี้ ส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเพราะว่าจังหวัดน่านเป็นพื้นที่เดียวในภาคเหนือตอนบน ซึ่งไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อโรค COVID-19 เลยแม้แต่รายเดียว

อีกอย่างหนึ่งนายวรกิตติ ศรีทิพากรก็เล็งเห็นว่าสินค้ากลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้ามีความจำเป็น เนื่องจากเป็นสิ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชน จึงอนุญาตให้กลับมาขายสินค้าได้

 

 

อย่างไรก็ตาม การปลดล็อกดาวน์ไม่ได้หมายความว่าสถานการณ์ทุกอย่างจะกลับไปเป็นปกติ นายวรกิตติ ศรีทิพากรกล่าวว่าจังหวัดน่านยังคงปฎิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

โดยยังคงให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัย มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายตามสถานที่ต่างๆ และรณรงค์ให้ทุกคนรักษาความสะอาดเหมือนเดิม เพื่อป้องกันไม่ให้มีผู้ติดเชื้อแม้จะปลดล็อกดาวน์แล้ว

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ