Nanyang President?s Graduate Scholarship ให้ทุนการศึกษาป.เอก

Nanyang President?s Graduate Scholarship มอบทุนระดับปริญญาเอก แก่นักศึกษา ที่มีผลการเรียนในระดับดีเยี่ยม และผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับ เพื่อก้าวสู่ ความเป็นผู้นำ ด้านการวิจัย ในหลักสูตร ระดับปริญญาเอก ที่ Nanyang Technological University (NTU) ซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันชั้นนำ ด้านวิจัย และทุนดังกล่าวจะจัดสรรให้เป็นระยะเวลาสูงสุด ถึง 4 ปี

คุณสมบัติพื้นฐาน
สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ด้วยเกียรตินิยมอันดับ 1 หรือใกล้เคียง

และผู้สมัครควรแสดงให้เห็นถึง ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการวิจัยในระดับดีเยี่ยม ผู้ที่ศึกษาในระดับปริญญาเอก

สามารถศึกษาถึง หัวข้อต่างๆ โดยขึ้นอยู่ความเห็นร่วมกัน ระหว่าง ผู้เรียนกับอาจารย์ที่ปรึกษา ถ้ายังไม่สำเร็จการศึกษา ในระดับปริญญาตรี ก็สามารถจัดส่ง เอกสารทางการศึกษา ที่แสดงให้เห็นว่า เป็นผู้ที่มีสิทธิ์อาจจะได้รับ เกียรตินิยมอันดับ 1 หรือใกล้เคียง อาจได้รับการพิจารณา ในทุนปริญญาเอก ในประเภทอื่นๆ


สามารถดูรายละเอียด เกี่ยวกับการคัดเลือก หรือคุณสมบัติที่ต้องการได้ที่http://admissions.ntu.edu.sg/graduate/Research/Beforeyouapply/Pages/AdmissionRequirements.aspx

เงินทุนการศึกษา
1. เงินค่าใช้จ่ายรายเดือน S$3200
2. เงินสนับสนุนการศึกษา
3. เงินช่วยเหลือในการประชุมนานาชาติ
4. เงินช่วยเหลือด้าน IT
5. เงินช่วยเหลือประจำปี สำหรับหนังสือ หรือวารสารการศึกษา
6. ค่าใช้จ่ายในการเตรียมวิทยานิพนธ์
7. เงินค่าใช้จ่ายเกี่ยวที่พัก

วิธีการสมัคร
สำหรับหลักสูตรที่เริ่มเรียนในเดือนสิงหาคม 2009 จะเปิดรับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2552 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2553

หากสนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์:
http://admissions.ntu.edu.sg/graduate/scholarships/Pages/NPGS.aspx และ http://www3.ntu.edu.sg/NPGS/how+to+apply/default.htm

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ