ประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 595,000 บาท และอื่นๆ

เชิญชวนน้องๆ หนูๆ รวมถึงเยาวชนผู้มีความสนใจในด้านศิลปะ มาร่วมแสดงความสามารถ พร้อมลุ้นรับเงินรางวัลในการประกวดระดับประเทศ!!

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญเยาวชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 595,000 บาท พร้อมโล่ และประกาศนียบัตร

 

 

ประเภทผลงานศิลปกรรม:

– จิตรกรรม (Painting) เป็นผลงานที่ใช้เทคนิคสีน้ำ สีน้ำมัน สีอะครีลิค สีดินสอ สีเทียน ฯลฯ

– ประติมากรรม (Sculpture) เป็นผลงานที่ใช้เทคนิคการปั้น การหล่อ การเชื่อม การแกะสลัก ฯลฯ

– ภาพพิมพ์ (Printmaking) เป็นผลงานที่ใช้เทคนิคการพิมพ์ เช่น แม่พิมพ์ไม้ แม่พิมพ์โลหะ แม่พิมพ์ซิลค์สกรีน ฯลฯ

– สื่อผสม (Mixed media) เป็นผลงานที่เกิดจากการใช้สื่อวัสดุและการผสมผสานเทคนิคต่างๆ ทางศิลปะ

– วาดเส้น (Drawing) เป็นผลงานที่เกิดจากเทคนิคการเขียนด้วยวัสดุต่างๆ

 

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด ขนาดผลงานศิลปกรรม:

 

ระดับอายุ 5 – 8 ปี

– ผลงานที่มีลักษณะงานเป็น 2 มิติ (ขนาดกว้าง x ยาว) ด้านละไม่เกิน 60 เซนติเมตร (ไม่รวมกรอบ)

– ผลงานที่มีลักษณะงานเป็น 3 มิติ (ขนาดกว้าง x ยาว x สูง) ด้านละไม่เกิน 60 เซนติเมตร (ไม่รวมแท่นฐาน)

 

ระดับอายุ 9 – 12 ปี

– ผลงานที่มีลักษณะงานเป็น 2 มิติ (ขนาดกว้าง x ยาว) ด้านละไม่เกิน 80 เซนติเมตร (ไม่รวมกรอบ)

– และผลงานที่มีลักษณะงานเป็น 3 มิติ (ขนาดกว้าง x ยาว x สูง) ด้านละไม่เกิน 80 เซนติเมตร (ไม่รวมแท่นฐาน)

 

ระดับอายุ 13 – 16 ปี

 

ระดับอายุ 17 – 20 ปี

– ผลงานที่มีลักษณะงานเป็น 2 มิติ (ขนาดกว้าง x ยาว) ด้านละไม่เกิน 120 เซนติเมตร (ไม่รวมกรอบ)

– และผลงานที่มีลักษณะงานเป็น 3 มิติ (ขนาดกว้าง x ยาว x สูง) ด้านละไม่เกิน 120 เซนติเมตร (ไม่รวมแท่นฐาน)

 

ระดับอายุ 21 – 25 ปี

– ผลงานที่มีลักษณะงานเป็น 2 มิติ (ขนาดกว้าง x ยาว) ด้านละไม่เกิน 160 เซนติเมตร (ไม่รวมกรอบ)

– และผลงานที่มีลักษณะงานเป็น 3 มิติ (ขนาดกว้าง x ยาว x สูง) ด้านละไม่เกิน 160 เซนติเมตร (ไม่รวมแท่นฐาน)

 

กำหนดระยะเวลา

ลงทะเบียนสมัครระหว่างวันที่ 10 – 15 พฤษภาคม 2562 (จะแตกต่างกันไปตามแต่ระดับ)

 

ติดต่อสอบถาม

– หอศิลป์วังหน้า 02-224-4704 ต่อ 101, 02-221-8257

– วิทยาลัยช่างศิลป โทร. 02-2326-4599 แฟกซ์ 02-2326-4013

– วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี โทร. 03-555-5370 แฟกซ์ 03-554-5749

– วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช โทร. 07-539-4355-7 แฟกซ์ 07-539-4356

– วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ โทร. 05-327-1596, 05-328-3561-2 แฟกซ์ 05-328-3560

– วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา โทร. 04-446-5152 แฟกซ์ 04-446-5153

– วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ โทร. 04-381-1317 แฟกซ์ 04-382-1075

www.facebook.com/childrenartcompetition2018

 

ที่มา: contestwar

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ