การเคหะแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 130 อัตรา หมดเขต 27 ก.ย. 63

โอกาสร่วมงานกับหน่วยงานราชการที่หลายคนรอคอยมาถึงแล้ว!!

การเคหะแห่งชาติประกาศเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ประจำปี 2563 จำนวน 130 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 – 27 กันยายน 2563

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ:

– วิศวกร (วิศวกรรมโยธา) จำนวน 6 อัตรา

– วิศวกร (วิศวกรรมไฟฟ้า) จำนวน 3 อัตรา

– วิศวกร (วิศวกรรมเครื่องกล) จำนวน 1 อัตรา

– สถาปนิก (ปริญญาโท) จำนวน 1 อัตรา

– สถาปนิก (ปริญญาตรี) จำนวน 3 อัตรา

– พยาบาล จำนวน 1 อัตรา

– นักบัญชี จำนวน 4 อัตรา

– เศรษฐกร จำนวน 2 อัตรา

– นิติกร จำนวน 3 อัตรา

– บุคลากร (ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยฯ) จำนวน 1 อัตรา

– พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 อัตรา

– พนักงานตรวจสอบภายใน จำนวน 3 อัตรา

– พนักงานพัสดุ จำนวน 3 อัตรา

– พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 26 อัตรา

– พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 26 อัตรา

– พนักงานจัดการทรัพย์สิน จำนวน 4 อัตรา

– พนักงานบริหารงานทั่วไป จำนวน 7 อัตรา

– ช่างเทคนิค (สาขาวิชาก่อสร้าง หรือสาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาสถาปัตยกรรม) จำนวน 31 อัตรา

– ช่างเทคนิค (สาขาวิชาไฟฟ้า หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์) จำนวน 7 อัตรา

– ช่างเทคนิค (สาขาวิชาเครื่องกล) จำนวน 2 อัตรา

 

วิธีการรับสมัครสอบ:

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 – 27 กันยายน 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สมัครที่นี่

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ