ประกวด “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2562 ชิงเงินรางวัลสูงสุด 100,000 บาท

สำหรับผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์และไอเดียที่พร้อมทำให้เป็นจริง นี่คือเวทีการประกวดอันทรงเกียรติที่จะทำให้คุณได้แจ้งเกิดและลุ้นรางวัลเเห่งเกียรติยศ

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2562​ : National Innovation Awards 2019” ชิงพระบรมรูป “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” พร้อมจารึกชื่อผลงานและเจ้าของผลงาน เงินรางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ

 

 

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงาน:

บุคคลหรือนิติบุคคล ที่มีสิทธิตามกฎหมายในการเป็นเจ้าของผลงานนวัตกรรมอย่างแท้จริง โดยจะต้องแสดงหลักฐานแสดงการเป็นเจ้าของสิทธิซึ่งมีชื่อปรากฎชัดเจน เช่น สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หนังสือรับรองจากหน่วยงาน หนังสือมอบอำนาจให้เป็นผู้ส่งผลงานในนามหน่วยงาน

 

ประเภทรางวัล:

– รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านเศรษฐกิจ

– รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านสังคม

– รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านการออกแบบ

– รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านสื่อ

 

กำหนดการ:

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 25 กรกฎาคม 2562

 

เกียรติยศแห่งรางวัล:

ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับพระบรมรูป “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” พร้อมจารึกชื่อผลงานและเจ้าของผลงาน เงินรางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ

– ชนะเลิศ ประเภทละ 1 รางวัล : 100,000 บาท

– รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทละ 1 รางวัล : 50,000 บาท

– รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทละ 1 รางวัล : 25,000 บาท

 

สิทธิประโยชน์ผู้ได้รับรางวัล:

– ได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ

– ได้รับสิทธิในการพัฒนาศักยภาพทางนวัตกรรมจากการเข้ารับการอบรมและศึกษาดูงานนวัตกรรมองค์กรชั้นนำด้านนวัตกรรมในต่างประเทศ

– ได้รับโอกาสในการพัฒนาต่อยอดผลงานนวัตกรรมโดยการสนับสนุนด้านเงินทุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติฯ

– ได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิดชูเกียรติผ่านสื่อมวลชน

– ได้รับสิทธิให้ใช้ตราสัญลักษณ์สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติฯ ควบคู่กับผลงานที่ได้รับรางวัล เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานเป็นระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่ได้รางวัล

 

ติดต่อสอบถาม:

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

– โทรศัพท์ : 02-017 5555 ต่อ 304

– อีเมล: Awards@nia.or.th

 

ที่มา: contestwar

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ