กระทรวงศึกษาธิการ แจ้งกฎใหม่สำหรับทรงผมนักเรียน ตอนนี้ไว้ผมยาวได้แล้ว!!

ที่ผ่านมานักเรียนทั้งชายและหญิงต้องไว้ผมสั้นอยู่เสมอ เพื่อให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้ แม้อยากไว้ผมยาวแค่ไหนก็ต้องอดใจไว้ให้ถึงตอนที่เข้ามหาวิทยาลัย

ทว่ากฎใหม่ที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศ อนุาตให้นักเรียนชายและหญิงไว้ผมยาวได้แล้ว นี่น่าจะเป็นข่าวดีที่นักเรียนทุกคนรอมานาน

 

 

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ให้นักเรียนชายและหญิงสามารถไว้ผมยาวได้ โดยมีผลตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

เหตุผลในการปรับเปลี่ยนกฎครั้งนี้ ดูเหมือนมีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีอิสระในเรื่องส่วนตัวมากขึ้น รวมทั้งเป็นการปรับเปลี่ยนกฎให้เข้ากับยุคปัจจุบัน

 

 

อย่างไรก็ตามการอนุญาตให้ไว้ผมยาวในครั้งนี้ ก็ไม่ได้อนุญาตให้ไว้ผมตามอิสระสักทีเดียว ยังคงมีข้อจำกัดบางอย่างเพื่อคงความเรียบร้อยของนักเรียนเอาไว้

ซึ่งข้อห้ามต่างๆ เกี่ยวกับทรงผมนักเรียนนั้นมีดังต่อไปนี้

– ห้ามดัดผม

– ห้ามย้อมสีผมผิดไปจากเดิม

– ห้ามไว้หนวดเครารุงรัง

– ห้ามการกระทำอื่นใดกับผม ที่ทำให้ไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน อย่างเช่น ตัดผมเป็นรูปทรงสัญลักษณ์หรือลวดลาย เป็นต้น

 

 

ส่วนคนที่มีเหตุจำเป็นให้ต้องไว้ผมไม่ตรงตามระเบียบ ไม่ว่าจะด้วยธุระใดๆ ก็ยังคงสามารถยื่นขอให้หัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาเพื่อละเว้นได้

คาดว่ากฎใหม่ที่ให้อิสระกับนักเรียนมากกว่าเดิม คงจะทำให้นักเรียนมีความสุขกับชีวิตในโรงเรียนมากขึ้น

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ