หลักการใช้ Comparative และ Superlative ในการเปรียบเทียบขั้นกว่าและขั้นสุด

ไม่ว่าจะเป็นการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อพูดหรือเขียน เราก็มักจะได้เปรียบเทียบระหว่าง 2 สิ่งอยู่บ่อยๆ เพื่อทำให้ผู้ที่เราสื่อสารด้วยเห็นภาพในสิ่งที่เราพูดอย่างชัดเจน

ดังนั้นเราจึงต้องเรียนรู้การใช้คำเพื่อ เปรียบเทียบขั้นกว่า (Comparative) และ เปรียบเทียบขั้นสุด (Superlative) เอาไว้ใช้ในสถานการณ์นี้เหล่านี้

เดี๋ยวเราจะมาอธิบายให้ทุกคนฟังกันเอง

 

 

Comparative

เป็นการเปรียบเทียบให้เห็นความมากกว่าหรือน้อยกว่าของ 2 สิ่ง ไม่ว่าจะเป็นในแง่ใดก็ตาม โดยมีโครงสร้างประโยคแบบง่ายๆ ในการเปรียบเทียบแบบมากกว่าคือ

S + V. to be + Comparative adj. + than + O

เช่น The elephant is bigger than the cow. (ช้างตัวใหญ่กว่าวัว)

 

แต่ถ้าหากเราต้องการเปรียบเทียบในเชิงน้อยกว่า ก็ให้เติม less ซึ่งแปลว่าน้อยกว่าไว้ด้านหน้า comparative adjective ดังนี้

S + V. to be + less + Comparative adj. + than + O

เช่น The cow is less bigger than the elephant. (ช้างตัวใหญ่น้อยกว่าวัว)

 

 

วิธีเปลี่ยน Adjective ให้เป็น Comparative Adjective

ในการนำคำคุณศัพท์ (adj.) มาเปลี่ยนให้เป็นคำคุณศัพท์เปรียบเทียบขั้นกว่า (comparative adj.) มีหลักการเปลี่ยนอยู่ 3 แบบด้วยกัน คือ

1. adj. + -er

ส่วนใหญ่มักใช้กับคำคุณศัพท์ที่มีความยาว 1-2 พยางค์ เช่น bigger (ใหญ่กว่า), smaller (เล็กกว่า), calmer (ใจเย็นกว่า) เป็นต้น

โดยวิธีนี้หากคำคุณศัพท์ลงท้ายด้วย y จะต้องตัด y ออกแล้วเติม -er เข้าไป อย่างเช่น dirty => dirtier (สกปรกกว่า), easy => easier (ง่ายกว่า)

 

2. more + adj.

วิธีนี้มักใช้กับคำคุณศัพท์ที่มีความยาว 3 พยางย์ขึ้นไป เช่น more beautiful (สวยกว่า), more generous (มีเมตตามากกว่า), more difficult (ยากกว่า) เป็นต้น

แต่ก็มีบางครั้งทีใช้กับคำคุณศัพท์ที่ยาวไม่ถึง 3 พยางค์เหมือนกัน เช่น more honest (ซื่อสัตย์กว่า), more handsome (หล่อเหลากว่า) เป็นต้น

 

3. เปลี่ยนรูปแบบพิเศษ

คำคุณศัพท์บางคำจะไม่เปลี่ยนรูปเหมือน 2 แบบข้างต้น แต่จะเปลี่ยนรูปไปโดยสิ้นเชิง ซึ่งต้องอาศัยวิธีการท่องจำ เช่น good => better (ดีกว่า), far => farther (ไกลกว่า) เป็นต้น

 

 

Superlative

เป็นการเปรียบเทียบสิ่งของตั้งแต่ 3 สิ่งขึ้นไป หรือในหมวดหมู่เดียวกันทั้งหมด ว่าสิ่งนั้นดีหรือมากที่สุดแล้ว มีโครงสร้างประโยคง่ายๆ คือ

S + V. to be + the + Superlative adj.

เช่น I’m the richest person in this town. (ฉันเป็นคนที่รวยที่สุดในเมืองนี้)

 

และหากต้องการเปรียบเทียบในเชิงน้อยหรือแย่ที่สุด ให้เติม least ลงไปหน้า superlative adjective แบบนี้

S + V. to be + the + least + Superlative adj.

เช่น Reading is the least interesting hobby for me. (การอ่านหนังสือเป็นงานอดิเรกที่น่าสนใจน้อยที่สุดสำหรับฉัน)

 

 

การเปลี่ยน Adjective เป็น Superlative Adjective

ในการนำคำคุณศัพท์ (adj.) มาเปลี่ยนให้เป็นคำคุณศัพท์เปรียบเทียบขั้นสูงสุด (superlative adj.) ก็มีหลักการเปลี่ยนอยู่ 3 แบบเช่นกัน คือ

1. the + adj. + -est

ส่วนใหญ่มักใช้กับคำคุณศัพท์ที่มีความยาว 1-2 พยางค์ เช่น the greatest (ยิ่งใหญ่ที่สุด), the tallest (สูงที่สุด) เป็นต้น

โดยวิธีนี้หากคำคุณศัพท์ลงท้ายด้วย y จะต้องตัด y ออกแล้วเติม -est เข้าไป อย่างเช่น pretty => the prettiest (น่ารักที่สุด), lazy => the laziest (ขี้เกียจที่สุด) เป็นต้น

 

2. the + most + adj.

วิธีนี้มักใช้กับคำคุณศัพท์ที่มีความยาว 3 พยางย์ขึ้นไป เช่น the most expensive (แพงที่สุด), the most important (สำคัญที่สุด) เป็นต้น

แต่ก็มีบางครั้งทีใช้กับคำคุณศัพท์ที่ยาวไม่ถึง 3 พยางค์เหมือนกัน เช่น the most honest (ซื่อสัตย์ที่สุด), the most handsome (หล่อเหลาที่สุด) เป็นต้น

 

3. เปลี่ยนรูปแบบพิเศษ

คำคุณศัพท์บางคำจะไม่เปลี่ยนรูปเหมือน 2 แบบข้างต้น แต่จะเปลี่ยนรูปไปโดยสิ้นเชิง ซึ่งต้องอาศัยวิธีการท่องจำ โดยคำไหนที่เปลี่ยนรูปแบบพิเศษในการเปรียบเทียบขั้นกว่า ก็จะเปลี่ยนรูปแบบพิเศษในการเปรียบเทียบขั้นสุดเช่นกัน

เช่น good => the best (ดีที่สุด), bad => the worst (แย่ที่สุด) เป็นต้น

 

 

ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะ เพียงแค่นี้เราก็สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเปรียบเทียบสิ่งต่างๆ ได้อย่างง่ายดายแล้ว เป็นความรู้ที่น่าจะมีประโยชน์กับทุกคนมากทีเดียว

 

ที่มา: British Council, Perfect English Grammar, One Stop Eglish

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ