สถานทูตนิวซีแลนด์ เปิดรับตำแหน่งที่ปรึกษาด้านกิจการสาธารณะ ถึง 11 ม.ค. 2562

สถานทูตนิวซีแลนด์ประจำกรุงเทพฯ เปิดรับสมัครตำแหน่งที่ปรึกษาด้านกิจการสาธารณะ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมผลประโยชน์ของนิวซีแลนด์ในประเทศไทย

ในตำแหน่งนี้ คุณจะต้องรับผิดชอบการประสานงานกิจกรรม การทูตสาธารณะของสถานทูตรวมถึงการจัดระเบียบและการจัดการกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การระบุและพัฒนากลยุทธ์สำหรับกิจกรรมสาธารณะ รวมถึงงานอื่นๆ

นี่เป็นตำแหน่งระยะเวลา 1 ปี ผู้สมัครที่ถูกเลือกจะได้รับการว่าจ้างตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในท้องถิ่นและจะต้องมีสิทธิในการอาศัยและทำงานในประเทศไทย พร้อมที่จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ภายในสิ้นเดือนมกราคม 2019

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– มีวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้อง

– มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 – 4 ปี

– มีทักษะด้านไอทีในระดับที่เชี่ยวชาญ (รวมถึงมีความคล่องแคล่วในทักษะด้านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย

– มีความยืดหยุ่นและสามารถตัดสินใจได้ดี

– มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

– มีความสามารถในการลำดับความสำคัญ

– มีประสบการณ์ในการจัดระเบียบ หรือจัดการโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

– มีความเชี่ยวชาญในภาาอังกฤษ

– มีความเชี่ยวชาญในด้านภาษาไทยทั้งในการพูดและการเขียน

 

วิธีการสมัคร:

แนบใบสมัครพร้อมจดหมายแนะนำตัว CV  และสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่งอีเมลไปที่ [email protected] ภายในวันศุกร์ที่ 11 มกราคม ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเท่านั้นที่จะได้รับการติดต่อเพื่อสัมภาษณ์

 

ปิดรับสมัคร:

11 มกราคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

รายละเอียดการประกาศรับสมัคร

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ