ทุนป.โท สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มูลค่าสูงสุด 772,000 บาท ที่ U. of Canterbury

Ngau Boon Keat Postgraduate Scholarship ทุนในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิศวกรรมเครื่องกลที่ University of Canterbury มหาวิทยาลัยในไครสต์เชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษามูลค่าสูงสุด $25,000 (ประมาณ 772,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เปิดรับนักศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

-สมัครเข้าเรียนในระดับป.โท สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ที่ University of Canterbury ประจำปีการศึกษา 2019-2020

มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดการเข้าเรียนมหาวิทยาลัย

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-หลักฐานการศึกษา

-Personal Statement

-จดหมายแนะนำตัว

-จดหมายรับรอง

-CV

 

วิธีการสมัคร:

สมัครเข้าเรียนในระดับปริญญาโท เมื่อได้รับการยืนยันแล้วจึงสามารถสมัครทุนได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

1 พฤศจิกายน 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.canterbury.ac.nz

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ