ทุนป.ตรี คณะวิจิตรศิลป์ จาก RMIT University มหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย

School of Art Honours Travelling Grant ทุนการศึกษาจาก RMIT University มหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย โดยมอบสำหรับนักศึกษาที่ต้องการเรียนต่อในระดับปริญญาตรี คณะวิจิตรศิลป์ ปีการศึกษา 2019-2020

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

มูลค่า $4000 (ประมาณ 123,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาตรี คณะวิจิตรศิลป์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

-ลงทะเบียนแบบเต็มเวลาในภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (Fine Art) (Honours) (BH052)

มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดการรับสมัครของมหาวิทยาลัย

-มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

วิธีการสมัคร:

-ลงทะเบียนเรียนในระดับปริญญาตรี คลิก

-สมัครทุนการศึกษา คลิก

 

ปิดรับสมัคร:

13 ตุลาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.rmit.edu.au

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ