NIDA HROD Academy Camp ค่ายฟรี!! เรียนรู้การทำงานกับองค์กร+แจกทุนการศึกษา

ชวนน้องๆ นักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือบัณฑิตจบใหม่มาร่วมเรียนรู้การศึกษาและวิชาชีพด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงการพัฒนาองค์การไปกับค่ายวิชาการดีๆ ที่นอกจากจะฟรีแล้วยังแจกทุนการศึกษาอีกด้วย!!

 

 

NIDA HROD Academy Camp รุ่นที่ 10 เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย หรือน้องๆ ที่กำลังจบการศึกษามาหมาดๆ เพื่อมาร่วมเรียนรู้หลักวิชาการและสายงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ กับอาจารย์เก่งๆ ในสถาบันที่ได้รับการยอมรับ พร้อมลุ้นรับทุนการศึกษา หากคุณฉายแววโดดเด่น

 

คุณสมบัติ:

นิสิตนักศึกษา ปีที่ 3-4 หรือปีสุดท้าย หรือบัณฑิตจบใหม่ หรือทำงานแล้วไม่เกิน 2 ปี อายุไม่เกิน 25 ปี

 

จำนวนที่เปิดรับ:

50 คน

 

ค่าสมัคร:

ฟรี!!

 

หมดเขตรับสมัคร:

12 พฤษภาคม 2019

 

วันจัดกิจกรรม:

20-23 พฤษภาคม 2019 (ไม่ค้างคืน)

 

สถานที่จัดกิจกรรม:

ชั้น 5 นวัตสิกขาลัย อาคารมาลัย หุวะนันทน์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ใบสมัครออนไลน์

เว็บไซต์กิจกรรม

เฟซบุ๊กกิจกรรม

 

ที่มา: camphub

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ