กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น เชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลมังงะนานาชาติครั้งที่ 13

กลับมาอีกครั้งกับเวทีการประกวดระดับนานาชาติที่จัดขึ้นโดยองค์กรภาครัฐและเปิดรับผลงานจากชาวต่างชาติ

กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ประกาศรับสมัครผลงาน ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประกวดรางวัลมังงะนานาชาติครั้งที่ 13 โดยการประกวดในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมมังงะในต่างประเทศ อีกทั้งส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระดับนานาชาติโดยผ่านมังงะ

 

 

เงื่อนไขการสมัคร:

– เป็นผลงานมังงะที่มีความยาวไม่น้อยกว่า 16 หน้ากระดาษ ผลงานทั้งที่เคยตีพิมพ์และไม่เคยตีพิมพ์สามารถส่งเข้าร่วมการประกวดได้ ยกเว้นผลงานที่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดมังงะนานาชาติ ในครั้งที่ผ่านมา

– ผลงานมังงะจะต้องเป็นผลงานที่ถูกเขียนขึ้นภายในสามปี (ระหว่าง พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2562) นับจากวันที่สมัคร

– ส่งผลงานในรูปแบบรูปเล่ม (อาจจะมีการให้ส่งผลงานในรูปแบบไฟล์ ในภายหลัง)

– สำนักพิมพ์สามารถส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดได้แต่ต้องได้รับการอนุญาตจากศิลปินเจ้าของผลงานก่อน

– ทั้งผู้เขียนและผู้ประพันธ์ผลงานมังงะต้องไม่เป็นผู้มีสัญชาติญี่ปุ่น รวมไปถึงตัวแทนผู้เข้าร่วมงานมอบรางวัลในกรณีที่ผลงานได้รับรางวัลชนะเลิศหรือรางวัลรองชนะเลิศต้องไม่เป็นผู้มีสัญชาติญี่ปุ่น

– นักเขียนหนึ่งคนสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้เพียงหนึ่งผลงาน

– ในกรณีที่เป็นชุดเรื่องสั้นหลายๆ เรื่อง ให้เลือกส่งผลงานเพียงเรื่องเดียว

– ผลงานชิ้นที่สองเป็นต้นไปจะถือเป็นโมฆะ

– คณะกรรมการผู้ตัดสินการประกวดอาจมีการประชาสัมพันธ์ผลงาน (บางส่วน) ที่ได้รับรางวัลบนเว็บไซต์

 

การรับสมัคร:

– เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ – 14 มิถุนายน 2019 (ผลงานต้องส่งมาถึงสถานที่รับสมัครภายในวันดังกล่าว)

– ส่งผลงานมาที่ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย 177 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

– ส่งผลงานจำนวน 2 ฉบับ (อาจมีการขอสำเนาผลงานเพิ่มเติมในกรณีที่ผลงานได้รับรางวัล)

– กรอกรายละเอียดในการสมัครเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่นพร้อมทั้งแนบผลงานมังงะ ผลงานต้องมีหมายเลขหน้ากำกับในทุกหน้า ในกรณีที่ผลงานไม่ได้เป็นรูปเล่มก็ต้องมีการเขียนหมายเลขกำกับอย่างชัดเจน

– จะไม่มีการส่งคืนผลงานที่ส่งเข้าประกวดให้กับผู้สมัคร ในกรณีที่ผลงานยังไม่เคยถูกตีพิมพ์ กรุณาเก็บต้นฉบับผลงานแล้วส่งสำเนาผลงานมาประกวด ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะถูกนำไปจัดแสดงหรือบริจาค

– คณะกรรมการผู้ตัดสินการประกวดรางวัลมังงะนานาชาติ ครั้งที่ 13 จะเป็นผู้รับผิดชอบในการตัดสิน

– พิธีมอบรางวัลจะจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2020 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ดาวน์โหลดใบสมัคร

Guideline for Application (ฉบับภาษาอังกฤษ)

 

ที่มา: Embassy of Japan in Thailand

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ