ทุนการศึกษา 3 ประเภทจากคณะนิเทศศาสตร์ฯ นิด้า โอกาสดี ๆ ที่คุณไม่ควรพลาด

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้ากำลังเปิดรับสมัครนักศึกษา พร้อมมีทุนการศึกษาให้ถึง 3 ประเภททุนด้วยกัน

ใครที่อยากเรียนต่ที่นี่ สามารถอ่านรายละเอียดการรับสมัครได้ด้านล่างนี้

 

 

ประเภททุนการศึกษา:

ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1 

– ยกเว้นค่าหน่วยกิตให้ผู้รับทุนตลอดหลักสูตร และสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาจนกว่าจะสําเร็จการศึกษา

 

ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 2 

– ยกเว้นค่าหน่วยกิตให้ผู้รับทุนตลอดหลักสูตร

 

ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 3 

– ยกเว้นค่าหน่วยกิตกึ่งหนึ่งให้ผู้รับทุนตลอดหลักสูตร

 

 วิธีการสมัคร:

สมัครขอรับทุนได้ที่เว็บไซต์ entrance.nida.ac.th

 

ปิดรับสมัคร:

5 เมษายน 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

นิเทศ at NIDA

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ