ประกวดภาพถ่ายระดับม.ปลาย ชิงโอกาสเป็นตัวแทนไปแข่งถ่ายภาพ ณ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น!!

โอกาสสำหรับน้องๆ ม.ปลายที่มีความสามารถด้านการถ่ายภาพ และไม่อยากหยุดฝันเพียงระดับมือสมัครเล่น!!

Tenkawa ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประจำปี 2019 “TENKAWA Thai High School Photo Contest 2019” ชิงโอกาสในการเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันถ่ายภาพระดับนานาชาติ ณ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น

การประกวดนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่อยากให้เด็กได้มีโอกาสทำงานเป็นทีม (Teamwork) ให้เยาวชนได้เห็นคุณค่าของสังคมที่ตนอาศัยอยู่ (Valuable local) สร้างเครือข่ายการถ่ายภาพ (Photo network) และพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน (Sustainable Community)

 

 

หัวข้อการประกวด

ภาพถ่ายเล่าเรื่องราว “ชุมชนของคุณ” (จุดประกายสร้างแรงบันดาลใจ…ให้เรารู้จักเกี่ยวกับชุมชนของคุณ)
“ชุมชน” สามารถตีความได้หลายรูปแบบ ตัวอย่างเช่น : ธรรมชาติ / ชีวิตประจำวัน / สถาปัตยกรรม / สิ่งแวดล้อม / วัฒนธรรม / ท้องถิ่น / ภูมิปัญญา / สังคม / อาหาร / งานคราฟต์ / ความเป็นเมือง ฯลฯ เป็นต้น

*หมายเหตุ : ภาพถ่ายทั้ง 6 ภาพต้องมีคอนเซปต์เล่าเรื่องเป็นหนึ่งเดียวกัน

 

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

สมัครเป็นทีม ทีมละ 4 คนประกอบด้วย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 3 คน และคุณครูที่ปรึกษา 1 คน (นักเรียนและคุณครูต้องสังกัดในโรงเรียนเดียวกันและคุณครูสามารถเป็นที่ปรึกษาได้ไม่จำกัดจำนวนทีม)

 

กติกาการประกวด

– ไฟล์ภาพถ่ายต้องเป็นสกุล .JPEG เท่านั้น โดยไม่จำกัดสัดส่วนของภาพ และมีขนาดไม่เกิน 4 MB ต่อภาพ

– ภาพถ่ายที่ส่งประกวดห้ามผ่านการตัดต่อ แต่สามารถแต่งสี และแสงผ่านโปรแกรมได้

– ภาพถ่ายที่นำมาประกวดทั้งหมดต้องไม่เคยเผยแพร่ในงานใด หรือไม่เคยได้รับรางวัลในการประกวดอื่นๆ

– ผู้สมัคร 1 ทีม สามารถส่งภาพถ่ายได้ 1 ชุด ประกอบด้วยภาพ 6 ภาพตามหัวข้อหลัก “ภาพถ่ายเล่าชุมชนของคุณ” (Photo story of your Community)

– ในกรณีมีการประท้วงในการทำผิดกติกา และในกรณีที่จะต้องนำภาพถ่ายไปพิมพ์ในขนาดใหญ่ควรเก็บ RAW FILE ไว้

– ลิขสิทธิ์ของภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์ คณะกรรมการเท็งคาวาขอกรรมสิทธิ์ที่จะใช้ภาพถ่ายของผู้สมัครไปใช้ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของภาพนั้นๆ

– หากผู้ส่งประกวดทำผิดกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ข้างต้นนี้ คณะกรรมการมีอำนาจในการตัดสิทธิ์ และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

วิธีการสมัคร

ผู้สมัครต้องลงทะเบียนก่อนส่งภาพถ่ายเข้าประกวด

– กรอกข้อมูล : ชื่อทีม, โรงเรียน, คุณครู, นักเรียน และช่องทางการติดต่อเพื่อเข้าร่วมการประกวด

– ศึกษา : เกี่ยวกับชุมชนของคุณ + คอนเซปต์ภาพถ่ายเล่าเรื่อง (Photo Story)

– วางแผน : การเล่าเรื่องราวผ่านภาพถ่ายและออกไปถ่ายภาพกับเพื่อนร่วมทีม

– อัพโหลดไฟล์ดังนี้ :

 

นักเรียน

– ภาพถ่าย จำนวน 6 ภาพ ตั้งชื่อชุดภาพและเขียนคำอธิบายเรื่องราวชุดภาพถ่าย

– ภาพเบื้องหลังการทำงาน 5 – 10 ภาพและเขียนคำอธิบายกระบวนการทำงานได้แก่

– ขั้นตอนกระบวนการทำงาน

– สิ่งที่เกิดขึ้นและความประทับใจ

– ความท้าทายและอุปสรรคระหว่างการทำงาน

*หมายเหตุ : เบื้องหลังกระบวนการทำงาน ไม่มีผลต่อการตัดสินเข้ารอบชิงชนะเลิศ

 

คุณครูที่ปรึกษา

– แบบประเมินนักเรียนหลังส่งผลงาน 6 ภาพ

 

*หมายเหตุ :

– ทีมที่ผ่านการคัดเลือก 7 ทีม จะได้เข้าร่วมเวิร์กชอปถ่ายภาพและแข่งขันรอบชิงชนะเลิศที่ จ.เชียงใหม่

– ทีมชนะเลิศจะได้เป็นตัวแทนจากประเทศไทย ไปแข่งขันระดับนานาชาติ (‘The 5th International High School Students’ Photo Festival Exchange’) ที่เมืองฮิงาชิคาวะ จ.ฮอกไกโด

 

กำหนดการ

– เปิดรับสมัคร : วันนี้ – 30 เมษายน 2019

– ประกาศผลการคัดเลือกรอบ 1 : 09 พฤษภาคม 2019

– รอบชิงชนะเลิศ : ปลายเดือนพฤษภาคม – ต้นเดือนมิถุนายน 2019

– ทริปการแข่งขันถ่ายภาพที่เมืองฮิงาชิคาวะ จ.ฮอกไกโด : 1-8 สิงหาคม 2019

– การแจ้งผลการคัดเลือก : คณะกรรมการเท็งคาวาจะแจ้งผลการคัดเลือกทีมที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ ทางโทรศัพท์, Facebook Tenkawa และเว็บไซต์ www.tenkawacontest.com ภายในเดือนพฤษภาคม 2019

 

รางวัลการประกวด

– ทีมที่ชนะเลิศจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมเทศกาลภาพถ่ายนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายระดับนานาชาติ (The 5th International High School Students’ Photo Festival Exchange) ที่เมืองฮิงาชิคาวา จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับเยาวชนจาก 19 ประเทศทั่วโลก เป็นเวลา 1 สัปดาห์ฟรี (โครงการดำเนินการออกค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าเดินทาง ค่าที่พัก และอาหาร)

– รางวัลพิเศษ Popular vote จากผลการโหวตหน้า Facebook : TENKAWA

 

ติดต่อสอบถาม

– โทร 053-217170

– อีเมล [email protected]

www.facebook.com/TenkawaPhotoContest

 

ที่มา: contestwar

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ