มูลนิธิการศึกษานานาชาตินิโทริแจก 100 ทุนให้ นศ.ต่างชาติเรียนต่อป.ตรี-โท-เอก ที่ญี่ปุ่น

มูลนิธิทุนการศึกษานานาชาตินิโทริ (Nitori International Scholarship Foundation) มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก แก่นักศึกษาต่างชาติจากทั่วโลกจำนวน 100 ทุน เพื่อเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่น โดยไม่จำกัดสาขาวิชา

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนสนับสนุนรายเดือน เดือนละ 110,000 เยน (ประมาณ 32,000 บาท) ในกรณีที่ผู้สมัครมีผลคะแนนการคัดเลือกในลำดับต้นๆ จะได้เดือนละ 150,000 เยน (ประมาณ 43,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี โท หรือเอก

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-ผู้สมัครต้องไม่มีสัญชาติญี่ปุ่น

-ผู้สมัครต้องมีที่พักในประเทศญี่ปุ่นแล้วในปัจจุบัน

-ผู้สมัครต้องทำการลงทะเบียนเรียนในสถาบันการศึกษาของญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้ว

-หากผู้สมัครศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จะต้องนับจากวันที่ 1 เมษายน ปี 2017 ว่าเป็นผู้ลงทะเบียนเรียนในระดับปี 3 หรือ 4

-หากผู้สมัครศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท จะต้องนับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2017 ว่าเป็นผู้ลงทะเบียนเรียนหลักสูตร 1-2 ปี หรือปริญญาเอก

-มีผลการศึกษาในระดับยอดเยี่ยม

-ผู้สมัครต้องมีสุขภาพแข็งแรง

-ผู้สมัครจะต้องมีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่นๆ ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทุนได้ที่นี่ 

 

ปิดรับสมัคร:

18 พฤศจิกายน 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.nitori-shougakuzaidan.com/02_01.html

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ