University College Dublin มอบทุนการบินที่ UCD Smurfit School ในประเทศไอร์แลนด์

The UCD Smurfit School เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจทุนการศึกษา Norman C. T. Liu Aviation ในระดับปริญญาโทเต็มเวลา ประจำปี 2017-2018 สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้อยู่ในสหภาพยุโรปมีสิทธิ์สมัครโครงการนี้

University College Dublin เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยในเมืองดับลิน ประเทศไอร์แลนด์ มีมากกว่า 1,482 คณะ และมีนักศึกษาประมาณ 32,000 คน ที่นี่จึงเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในไอร์แลนด์

รายละเอียดทุนการศึกษามีดังนี้…

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ค่าเล่าเรียนจำนวน 50% สำหรับปีการศึกษา 2018 – 2019

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท (MSc programme) สำหรับหลักสูตร Aviation Finance ตั้งแต่ 2017-2018

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-ผลการเรียนในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าเกียรตินิยมอันดับ 1 ในไอริช

-ประวัติส่วนตัว / ประวัติการทำงาน

-เขียนเรียงความถามตอบเกี่ยวกับหลักสูตรที่สมัคร

-ผลการทดสอบวัดระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ IELTS ขั้นต่ำ 7.0 TOEFL 100 / 120 (หรือคะแนนเทียบเท่าสำหรับการทดสอบที่เป็นที่ยอมรับ)

-ทุนการศึกษานี้สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้อยู่ในสหภาพยุโรป

 

วิธีการสมัคร:

-ผู้สมัครต้องยื่นแบบฟอร์มการลงทะเบียนสำหรับหลักสูตรปริญญาโท สาขา Aviation Finance แบบเต็มเวลา สิ้นสุดการสมัคร 5 P.M. (ตามเวลามาตรฐานสากล) ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561

-ไม่มีกระบวนการแยกใบสมัครสำหรับทุนการศึกษนี้ ดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับคุณภาพของหลักสูตรที่ผู้สมัครเลือกและผู้ถือที่มีเงื่อนไขสมบูรณ์ครบถ้วน จะด้รับการเสนอพิจาราณาในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561

-จากนั้นทางสถาบันจะคัดเลือกรายชื่อผู้ที่จะได้รับการสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

 

ปิดรับสมัคร:

1 พฤษภาคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.smurfitschool.ie

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ