UCAS เผยสถิตินักศึกษาต่างชาติ มุ่งเข้าเรียนที่ไอร์แลนด์เหนือเพิ่มขึ้นในปีนี้

แม้ตามปกติ จะมีนักศึกษาต่างชาติที่เข้าเรียนในสหราชอาณาจักรเพียง 1% ที่เลือกเข้าเรียนต่อในประเทศไอร์แลนด์เหนือ ทว่าในปีนี้ จำนวนนักศึกษาที่มาจากนอกสหภาพยุโรปกลับมีอัตราเพิ่มขึ้นถึง 16% โดยเริ่มจากระดับปริญญาตรีเป็นส่วนมาก

 

 

BBC รายงานว่าเยาวชนชาวไอร์เเลนด์เหนือ เริ่มต้นการเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษถึง 3,840 คนในปีนี้ ส่วนที่สกอตแลนด์ มีจำนวน 950 คน และในเวลส์อีก 150 คน

ประมาณ 50 % ของนักเรียนจำนวน 55,000 คนในไอร์แลนด์เหนือมาจากประเทศนอกสหภาพยุโรป หรือประเทศในสหภาพยุโรปนอกสหราชอาณาจักร หรือสาธารณรัฐไอร์แลนด์

 

 

จากข้อมูลของ UCAS แสดงให้เห็นว่ามีนักเรียน 280 คนที่มาจากนอกสหภาพยูโรป ได้เริ่มเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยไอร์แลนด์เหนือ ซึ่งนับเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นถึง 240 คน เมื่อเทียบกับปี 2017

จำนวนนักเรียนต่างชาติจากสหราชอาณาจักร ซึ่งกำลังศึกษาในไอร์แลนด์เหนือไม่ได้ส่งผลกระทบต่อจำนวนนักเรียนท้องถิ่นที่สมัครเข้าเรียนในปีเดียวกัน

 

 

แต่แม้ว่าจะมีการเเพิ่มขึ้นของนักศึกษาต่างชาต ทั้งมหาวิทยาลัย Queen’s และ Ulster ต่างก็มีความกังวลเกี่ยวกับความสามารถในการดึงดูดนักศึกษาต่างชาติ และพนักงานหลังเหตการณ์ Brexit

ในอนาคตซึ่งเรื่องนี้คงต้องรอดูและติดตามผลต่อไปว่า ผลกระทบที่เกิดจากภาวะเศรษฐกิจในสหภาพยุโรป และสหราชอาณาจักร จะส่งผลต่อระบบการศึกษาและนักศึกษาต่างชาติอย่างไร

 

ที่มา: academiccourses

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ