ทุนเรียนต่อสหรัฐอเมริกา ที่ Northern Michigan University ประจำปี 2017

วันนี้เรามีทุนเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกามาแนะนำกันค่ะ ทุนนี้เป็นทุนจากมหาวิทยาลัย Northern Michigan University หรือ NMU ที่ให้ทุนนักศึกษาต่างชาติที่มีความเป็นเลิศด้านวิชาการได้มีโอกาสเรียนต่อระดับปริญญาตรี

NMU ก่อตั้งในปี 1899 ที่เมือง Marquette รัฐมิชิแกน และด้วยจำนวนนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโททั้งหมดกว่า 9,000 คนนี้ ทำให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้กลายเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดตอนเหนือของรัฐมิชิแกน

รายละเอียดทุนที่มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนมีดังต่อไปนี้ค่ะ

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนสนับสนุน $2,200/ปี (ประมาณ 70,000 บาท) ไม่จำกัดจำนวนผู้รับทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรีในหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย Northern Michigan University

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาต่างชาติที่กำลังจะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

-ผู้สมัครอาจจะได้รับทุนสนับสนุนไม่เกิน 8 ภาคเรียน (สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่เข้าเรียนใหม่) หรือ 6 ภาคเรียนในกรณีที่โอนย้ายหรือจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา ขึ้นอยู่กับกรณี

-ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องรักษาระดับ GPA ให้เท่ากับ 3.0 ขณะที่ศึกษาอยู่ที่ NMU และต้องลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา

-ผลการเรียนต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของนโยบายความก้าวหน้าทางวิชาการที่น่าพึงพอใจ

-มีการติดตามผลการเรียนทุกปีในช่วงปลายภาคการศึกษาฤดูหนาว

 

 

วิธีการสมัคร:

หลังจากสมัครเข้าเรียนผู้สมัครจะได้รับทุนอัตโนมัติ โดยพิจารณาจาก GPA ในระดับมัธยมปลาย โดยต้องมี GPA 3.0 ขึ้นไป

นอกจากนี้ผู้สมัครจะต้องถือวีซ่า F-1 และมีสถานะการเข้าเมืองที่ถูกต้องตามกฎหมาย

 

ปิดรับสมัคร:

1 กันยายน 2017

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.nmu.edu

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ