University of Lausanne แจก 10 ทุนการศึกษา เรียนต่อในประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศหนึ่งที่ีมีชื่อเสียงเรื่องคุณภาพการศึกษาที่สูงที่สุดในโลก และเปิดกว้างรับนักเรียนต่างชาติเข้าศึกษาต่อเป็นจำนวนมาก ที่นี่จึงเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางของนักเรียนต่างชาติทั่วโลก

วันนี้เราก็มีทุนการศึกษาจากหนึ่งในสถาบันชั้นนำของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็คือ University of Lausanne มาให้ติดตามกันค่ะ

สถาบันแห่งนี้ก่อตั้งครั้งแรกในนามโรงเรียนสอนศาสนาในปี 1537 จากนั้นได้เปลี่ยนสถานะมาเป็นมหาวิทยาลัยในปี 1890 เปิดการเรียนการสอนมาจนถึงปัจจุบัน

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาที่ผู้สมัครจะได้รับขึ้นอยู่กับเวลาในการศึกษาต่อระดับปริญญาโทในแต่ละหลักสูตร (หลักสูตร 1.5 ปี หรือหลักสูตรเรียน 2 ปี)

โดยมูลค่าทุนจะอยู่ที่ CHF 1,600/เดือน (ประมาณ 54,000 บาท/เดือน) นับตั้งแต่ 15 กันยายน-15 กรกฎาคม (หรือสนับสนุนเป็นเวลา 10 เดือน/ปี)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาโทสามารถตรวจสอบได้ ที่นี่

อย่างไรก็ตามผู้สมัครไม่สามารถเข้าร่วมในหลักสูตรต่อไปนี้ ได้แก่

– Master from the School of Medicine

– Master of education

– Master of Law from the Universities of Zurich and Lausanne

– Master of criminal Law, magistracy specialism

– All MASs (PhD programmes)

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-จบการศึกษาระดับปริญญาตรีก่อนสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท

-เป็นผู้มีผลการเรียนยอดเยี่ยม

-มีทักษะด้านภาษาฝรั่งเศสหรืออังกฤษาอย่างน้อยในระดับ B2 (อ้างอิงจาก European Language Portfolio )

-ไม่เคยลงทะเบียนเรียนที่ UNIL มาก่อน

-ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาจำนวน CHF 200.00 (ประมาณ 6,800 บาท) (รายละเอียดแนบมากับใบสมัคร)

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครต้องส่งใบสมัครที่กรอกรายละเอียดสมบูรณ์พร้อมทั้งเอกสารแนบอื่นๆ มาที่

Université de Lausanne
Service des affaires sociales et de la mobilité étudiante (SASME)
Bâtiment Unicentre
CH – 1015 Lausanne
Switzerland

 

ปิดรับสมัคร:

หมดเขตรับสมัคร 1 พฤศจิกายน โดยใบสมัครที่ส่งมาจะนับจากวันประทับตราไปรษณีย์

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.unil.ch

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ