Nottingham Trent U. แจกทุนค่าเล่าเรียนปริญญาตรีเต็มจำนวน ณ สหราชอาณาจักร

Nottingham Trent University ประกาศรับสมัครนักศึกษาต่างชาติที่อยู่นอกเขตสหราชอาณาจักร (ไม่จำกัดสัญชาติ) สมัครรับทุนค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนในระดับปริญญาตรี

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ด้านล่างนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนตลอดหลักสูตร 4 ปี โดยแบ่งเป็นภาคการศึกษาละ £2,000 (ประมาณ 79,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรีในสาขาที่เปิดสอน ณ Nottingham Trent University

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. เป็นนักศึกษาต่างชาตินอกเขตสหราชอาณาจักร

2. ผู้สมัครต้องลงทะเบียนเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบเต็มเวลา ณ Nottingham Trent University

3. จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเรียบร้อยแล้ว

4. มีผลคะแนนวัดระดับภาษาอังกฤษได้แก่ TOEFL หรือ IELTS

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ดาวน์โหลดใบสมัครทุนได้ที่นี่ คลิก

– CV

– ใบเกรด

– สำเนาหนังสือเดินทาง

– ผลคะแนน TOEFL หรือ IELTS

 

วิธีการสมัคร:

ส่งใบสมัครขอรับทุนไปยังอีเมล international@ntu.ac.uk.

 

ปิดรับสมัคร:

24 มิถุนายน 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.ntu.ac.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ