ทุนสูงสุด 260,000 บาท & ที่พัก! เรียนปริญญาตรี ‘บริหารธุรกิจ’ ที่ NUCB ญี่ปุ่น

สนใจเรียนต่อประเทศญี่ปุ่นเชิญทางนี้!! Nagoya University of Commerce & Business หรือ NUCB มีทุนสนับสนุนมหลากหลายประเภท สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการเรียนต่อระดับปริญญาตรี และมีความโดดเด่นทางวิชาการ

และหนึ่งในทุนการศึกษานั้นก็คือ Pre-Admission Scholarships สำหรับหลักสูตร BBA ที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็นทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความโดดเด่นทางวิชาการ, ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติทั่วไป และทุนสนับสนุนที่อยู่อาศัย รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

Academically Outstanding Students

– มูลค่า 900,000 JPY (ราว 260,000 บาท) ต่อปี

– มูลค่า 600,000 JPY (ราว 173,000 บาท) ต่อปี

– มูลค่า 300,000 JPY (ราว 86,000 บาท) ต่อปี

 

International Baccalaureate (IB)

– มูลค่า 300,000 JPY (ราว 86,000 บาท) ต่อปี

 

Housing Scholarships

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี เรียนเป็นภาษาอังกฤษ หลักสูตร Bachelor of Business Administration (BBA) 4 ปี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติจากทั่วโลกมีสิทธิ์สมัคร

– จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 12 ปี หรือเทียบเท่า

– ได้รับจดหมายตอบรับเข้าศึกษาต่อ และมีสถานะเป็น ‘นักเรียน’ ของ NUCB

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ใบสมัคร

– รูปถ่ายขนาดพาสปอร์ต

– Letter of Recommendation

– หลักฐานวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ

– ใบรับรองผลการเรียน

– ใบรับรองผลการจบการศึกษา

– สำเนาพาสปอร์ต

– หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร

– หลักฐานการเงิน

– ตอบคำถามเรียงความ 3 ข้อตามที่ทางทุนกำหนด

– เอกสารการทำกิจกรรมอื่นๆ (ถ้ามี)

– รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!

 

วิธีการสมัคร:

– สมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

– ชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร 20,000 JPY (ราว 5,700 บาท)

 

ปิดรับสมัคร:

10 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2021 (สำหรับปีการศึกษา Autumn 2021)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

nucba

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ