ทุน BBA เรียนต่อประเทศญี่ปุ่น ระดับปริญญาตรี มูลค่ากว่า 260,000 บาทพร้อมที่พัก

Nagoya University of Commerce & Business (NUCB) สนับสนุนนักศึกษาที่มีความโดดเด่นด้านวิชาการ ด้วยทุนการศึกษามากกว่า 20 ประเภท

ในครั้งนี้ NUCB ได้มอบทุนสนับสนุน Pre-Admission Scholarships ในหลักสูตร BBA ระดับปริญญาตรี (4 ปี) ดำเนินการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษ ซึ่งทุนนี้มีมูลค่ามากกว่า 260,000 บาท พร้อมสนับสนุนด้านที่พักด้วย

ใครสนใจมาดูรายละเอียดกันได้เลย

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

Academically Outstanding Students

– สนับสนุน 900,000 เยนต่อปี (ประมาณ 260,000 บาท)

– สนับสนุน 600,000 เยนต่อปี (ประมาณ 173,000 บาท)

– สนับสนุน 300,000 เยนต่อปี (ประมาณ 86,000 บาท)

 

International Baccalaureate (IB)

– สนับสนุน 300,000 เยนต่อปี (ประมาณ 86,000 บาท)

 

การสนับสนุนที่พัก (รายเดือน) :

– สนับสนุน 40,000 เยน (ประมาณ 11,500 บาท) Meito + Chiyoda Dormitory (Type 1)

– สนับสนุน 35,000 เยน (ประมาณ 10,000 บาท) Meito + Chiyoda Dormitory (Type 2)

– สนับสนุน 30,000 เยน (ประมาณ 8,500 บาท) Meito + Chiyoda Dormitory (Type 3)

– สนับสนุน 35,000 เยน (ประมาณ 10,000 บาท) Higashiyama Annex (Share house) (Type 1)

– สนับสนุน 30,000 เยน (ประมาณ 8,500 บาท) Higashiyama Annex (Share house) (Type 2)

– สนับสนุน 10,000 เยน (ประมาณ 2,800 บาท) Sanbongi Dormitory, Sanbongi Campus Dormitory, Sagamine Dormitory

 

คุณสมบัติ:

– ไม่จำกัดสัญชาติ

– มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่า

– เป็นนักเรียนของมหาวิทยาลัย NUCB พร้อมมีหนังสือตอบรับ

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดการสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

7 มิถุนายน 2021

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

NUCB Scholarship

เอกสารประกอบ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ