ทุน NUI Galway เรียนต่อปริญญาตรีหรือสูงกว่าที่ไอร์แลนด์ มูลค่าสูงสุด 146,800 บาท

NUI Galway หรือ National University of Ireland Galway เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่และสวยงามที่สุดของไอร์แลนด์ เปิดสอนหลักสูตรเฉพาะในการวิจัยสเต็มเซลล์ วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ เวชศาสตร์ฟื้นฟู สิทธิมนุษยชน และการศึกษาละคร

โอกาสดีสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาที่ไอร์แลนด์มาถึงแล้ว!! เพราะขณะนี้ National University of Ireland Galway กำลังรอการสมัครจากนักศึกษาดีเด่นเพื่อสมัครทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปี 2022 – 2023

ทุนนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อนักศึกษาที่มีความสามารถโดดเด่นและมีแรงบันดาลใจในการศึกษาระดับที่สูงกว่าในไอร์แลนด์ ผู้ที่ได้รับเลือกจะได้รับทุนสนับสนุนสูงสุด 4,000 ยูโร (ประมาณ 146,800 บาท) ตามเงื่อนไขทุน

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : National University of Ireland Galway

สาขาที่กำหนด : ไม่ระบุ

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรี

รูปแบบทุน : ทุนสนับสนุนสูงสุด 4,000 ยูโร (ประมาณ 146,800 บาท) ตามเงื่อนไขทุน

จำนวนทุน : ไม่ระบุ

 

คุณสมบัติ:

– เป็นนักศึกษาจากประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

– ลงทะเบียนตามเงื่อนไขและหลักสูตรของสถาบัน

– คุณต้องยอมรับข้อเสนอและจ่ายเงินมัดจำสำหรับการสมัครเรียนอย่างเป็นทางการในหลักสูตรที่เลือกลงทะเบียน

– ผู้สมัครจะต้องมีใบรับรองวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมหลักฐานผลการเรียนดี

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

31 มีนาคม 2022

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

NUI Galway South East Asian Student Scholarships 2022

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ