เตรียมตัวให้พร้อมกับ Asean Undergraduate Scholarship ที่สิงคโปร์

ทุนการศึกษาที่น่าสนใจและน่าติดตามกันมากๆ มาถึงแล้ว! นั่นคือทุน Asean Undergraduate Scholarship สำหรับปีการศึกษา 2021 ที่มักจะเปิดรับสมัครในต้นปีนี้

มาเตรียมตัวให้พร้อมกันดีกว่า! เพราะทุนการศึกษานี้เปิดรับสมัครเฉพาะนักศึกษาในประเทศสมาชิกอาเซียนที่สนใจศึกษาต่อที่ National University of Singapore มาดูรายละเอียดกัน

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ค่าเล่าเรียน

– ค่าครองชีพประจำปี S$5,800 (ราว 130,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เป็นพลเมืองของประเทศสมาชิกอาเซียน (ประเทศไทยมีสิทธิ์สมัคร)

– มีทักษะความเป็นผู้นำที่แข็งแกร่ง

– มีทักษะที่โดดเด่นด้านการทำกิจกรรม

– มีผลการเรียนดีเด่น

– สมัครเข้าเรียนหลักสูตรเต็มเวลาระดับปริญญาตรีที่ NUS

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครทุกคนที่สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่ NUS ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติตามที่ทางทุนกำหนดจะได้รับการพิจารณาโดยอัตโนมัติ โดยสามารถสมัครเรียนได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

ไม่ระบุ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

nus.edu.sg

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ