ชวนทำความรู้จัก ‘คำกริยาวลี’ (Phrasal Verbs) ในภาษาอังกฤษคืออะไร?

มาเรียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ Phrasal Verbs หรือกริยาวลีกันเถอะ :D กริยาวลีเป็นคำกริยาตามด้วยคำบุพบทหรือคำวิเศษณ์ เมื่อรวมกันแล้วจะสร้างความหมายที่แตกต่างจากคำกริยาเดี่ยวๆ แบบเดิม

ซึ่งคำกริยาวลีนั้นมักจะสร้างความสับสนให้กับผู้เรียนภาษาอังกฤษอยู่ไม่น้อย เพราะความหมายที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนั่นเอง ดังตัวอย่างดังนี้

To get = ได้รับ เช่น “I need to get a new battery for my camera.”

To get together = ได้พบเจอ เช่น “Why don’t we all get together for lunch one day?”

 

 

กริยาวลีถือเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มคำกริยาที่เรียกว่า “multi-part” หรือ “multi-word” โดยคำบุพบทหรือคำวิเศษณ์ที่ตามหลังคำกริยาบางครั้งเรียกว่า ‘particle’

เรียกได้ว่ากลุ่มคำกริยาเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญของภาษาอังกฤษ ส่วนใหญ่มักจะถูกใช้ในภาษาอังกฤษแบบภาษาพูดและในข้อความแบบไม่เป็นทางการ

และด้านล่างนี้คือคำกริยาวลี (Phrasal Verbs) ที่ถูกใช้บ่อยที่สุดในภาษาอังกฤษเรียงตามตัวอักษร มีดังนี้!

 

 

กริยาวลีเรียงตามตัวอักษร

Phrasal verbs A

Phrasal verbs B

Phrasal verbs C

Phrasal verbs D

Phrasal verbs E-F

Phrasal verbs G

Phrasal verbs H

Phrasal verbs I-J-K

Phrasal verbs L

Phrasal verbs M-N

Phrasal verbs O-P-Q

Phrasal verbs R-S

Phrasal verbs T

Phrasal verbs U-Z

 

 

เหล่านี้คือลิสต์คำกริยาวลีที่จำเป็นและถูกใช้บ่อยในภาษาอังกฤษ เรียนรู้ไว้ก็ไม่เสียหายและได้ประโยชน์แน่นอน :)

 

ที่มา: learn-english-today

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ