โครงการ Obama Foundation Scholars ทุนเต็มจำนวนเรียนต่อปริญญาตรี – โท – เอก ที่ USA ปี 2023

มาแล้ว!! อีกหนึ่งโครงการสำหรับผู้ที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมและต้องการทุนสนับสนุนเพื่อเรียนต่อในต่างประเทศ

โครงการ Obama Foundation Scholars เป็นทุนการศึกษาที่ได้รับความร่วมมือจาก University of Columbia เพื่อเฟ้นหาผู้นำรุ่นใหม่จากทั่วโลก

ทุนนี้จะให้การสนับสนุนในทุกหลักสูตรทั้งปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยผู้ที่ได้รับเลือกจะได้รับทั้งค่าเล่าเรียน ที่พัก ค่าเดินทาง เบี้ยเลี้ยงรายเดือนและความช่วยเหลืออื่นๆ

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : University of Columbia

สาขาที่กำหนด : ไม่ระบุ

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

รูปแบบทุน : ทุนสนับสนุนเต็มจำนวนที่ครอบคลุมดังต่อไปนี้

* ค่าครองชีพรายเดือน

* ที่พักซึ่งสามารถเดินทางไปเรียนได้อย่างสะดวก

* ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมทั้งหมด

* ประกันสุขภาพและทันตกรรมตลอดระยะเวลาที่ศึกษา

* ค่าเดินทางไปกลับจากประเทศบ้านเกิด หรือค่าเดินทางอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของทุน

จำนวนทุน : ไม่ระบุ

 

คุณสมบัติ:

– เปิดรับสมัครนักศึกษาจากทุกประเทศนอกสหรัฐอเมริกา

– ต้องลงทะเบียนในหลักสูตรตามที่กำหนด และเป็นไปตามเงื่อนไขการรับสมัครของมหาวิทยาลัย

– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างเชี่ยวชาญ ทั้งทักษะการเขียน การพูด และการอ่าน

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

19 มกราคม 2023

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Obama Foundation Scholars Program 2023

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ