สอบ ก.พ. 62 ภาค ก มาแล้ว!! เตรียมตัวให้พร้อม เปิดรับวันที่ 14 มีนาคม – 3 เมษายนนี้!!

สำหรับใครที่กำลังรอโอกาสสอบ ก.พ. ภาค ก เตรียมตัวให้พร้อม!

สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2562 (รอบทั่วไป) รับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม – 3 เมษายน 2562

เนื่องจากสำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2562 ซึ่งในขณะนี้สำนักงาน กพ ได้แจ้งกำหนดการรับสมัครสอบในเบื้องต้น แต่รายละเอียดการรับสมัครยังไม่ได้ประกาศ รอติดตามรายละเอียดในเร็วๆ นี้

 

 

การรับสมัครสอบ

ในทุกปีจะรับจากระดับวุฒิการศึกษาจำนวน 4 ระดับ ได้แก่

1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

3. ระดับปริญญาตรี

4. ระดับปริญญาโท

 

กำหนดการสอบ

 

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม – 3 เมษายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th/ หัวข้อ “การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2562” ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ (รอรายละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้ง)

แนวข้อสอบ กพ ภาค ก. วิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ก.พ. ภาค ก

 

ที่มา: ประกาศผลสอบ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ