มหาวิทยาลัยเซี่ยเหมินแจกทุน 100% เรียนต่อป.ตรี โท เอก ณ ประเทศจีน สูงสุด 24 ทุน

มหาวิทยาลัยเซี่ยเหมินตั้งอยู่ทางด้านใต้ของเมืองเซี่ยเหมิน เป็นมหาวิทยาลัยสหสาขาวิชาแห่งแรกที่ก่อตั้งขึ้นโดยชาวจีนโพ้นทะเล

ปัจจุบันขึ้นตรงต่อหน่วยงานกระทรวงการศึกษาจีนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัย 100 แห่ง ที่ได้รับการคัดเลือกในโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยจีนขนานใหญ่ แห่งศตวรรษที่21

ในปีการศึกษา 2019 ทางมหาวิทยาลัยได้ประกาศมอบทุน 2019 Xiamen University Scholarships”  ให้แก่นักศึกษาต่างชาติในระดับปริญญาตรี โท และเอก ซึ่งทุนดังกล่าวเป็นทุนสำหรับหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนระดับปริญญาตรี

– Second-class สนับสนุนค่าเล่าเรียน จำนวน 5 ทุน

 

ทุนระดับปริญญาโท

– First-class สนับสนุนค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ จำนวน 3 ทุน

– Second-class  สนับสนุนค่าเล่าเรียน จำนวน 8 ทุน

 

ทุนระดับปริญญาเอก

– First-class สนับสนุนค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ จำนวน 3 ทุน

– Second-class  สนับสนุนค่าเล่าเรียน จำนวน 5 ทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4-5 ปี) ระดับปริญญาโท (หลักสูตร 2-3 ปี) และระดับปริญญาเอก (หลักสูตร 4 ปี) ไม่จำกัดสาขาวิชา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. เป็นนักศึกษาต่างชาติที่ไม่ถือสัญชาติจีน และต้องมีสุขภาพแข็งแรง

2. ผู้สมัครศึกษาระดับปริญญาตรีต้องมีประกาศนียบัตรรับรองจบการศึกษาระดับมัธยมปลายและมีอายุต่ำกว่า 25 ปี

3. ผู้สมัครปริญญาโทต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีอายุต่ำกว่า 40 ปี

4. ผู้สมัครปริญญาเอกต้องจบการศึกษาระดับปริญญาโทและมีอายุต่ำกว่า 45 ปี

 

วิธีการสมัคร:

สมัครขอรับทุนได้ที่ admissions.xmu.edu.cn

 

ปิดรับสมัคร:

30 เมษายน 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

admissions.xmu.edu.cn

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ