เตรียมตัวให้พร้อม! สำนักงาน กศน. เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 13 อัตรา!!

กลับมาอีกครั้งกับโอกาสร่วมงานกับกศน. ใครพลาดรอบที่แล้วเตรียมตัวให้พร้อม!!

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์ประกาศเรื่องการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวนทั้งสิ้น 13 อัตรา

โดยจะเปิดรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 15 – 24 ตุลาคม 2562 ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ดังนี้

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ:

1. นักจัดการงานทั่วไป

– จำนวน 1 อัตรา

– ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:

– ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขา

 

2. นักวิชาการเงินและบัญชี

– จำนวน 1 อัตรา

– ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:

– ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

 

3. นักวิชาการพัสดุ

– จำนวน 2 อัตรา

– ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:

– ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาทางกฏหมาย สาขาวิชาการจัดการการคลัง และสาขาวิชาพาณิชยศาสตร์

 

4. ครู กศน. ตำบล

– จำนวน 9 อัตรา

– ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:

– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ กคศ.รับรองทุกสาขา

– มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพที่ออกโดยคุรุสภา

 

การรับสมัครสอบ:

ผู้ที่สนใจและมีความประสงค์ที่จะสมัครสอบ สามารถยื่นใบสมัครและหลักฐานต่างๆ ด้วยตนเอง ณ ห้องประชุมภูกระโดง สำนักงาน กศน. จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 15 – 24 ตุลาคม 2562 เว้นวันหยุดราชการ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ