สำนักงานก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก. พิเศษ) ประจำปี 62

การสอบ ก.พ. เป็นการสอบการวัดระดับความรู้ความสามารถทั่วไป ที่มีสอบเป็นประจำทุกปี คะแนนที่ได้ จะนำไปไว้ใช้ประกอบการสมัครงานในส่วนราชการ

ในส่วนของการสอบภาคก. พิเศษ สามารถดูรายละเอียดได้ตามภาพด้านล่างนี้

 

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบในปีนี้ สามารถดูรายละเอียดได้ ดังนี้

 

กำหนดการรับสมัคร:

– เปิดรับสมัครสอบภาค ก. ตั้งแต่วันที่ 7 – 27 กุมภาพันธ์ 2562

– ชำระค่าสมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 7 – 28 กุมภาพันธ์ 2562

– อัปโหลดภาพถ่ายตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 20 เมษายน 2562

– ประกาศรายชื่ผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวันที่ เวลา และสถานที่สอบ ในวันที่ 27 มีนาคม 2562

– สอบข้อเขียน 21 เมษายน 2562

– ประกาศผลสอบ 21 พฤษภาคม 2562

 

การรับสมัคร:

ผู้สมัครที่มีความประสงค์จะสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง (สมัครสอบก.พ. ออนไลน์)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

เอกสารประกอบ

เอกสารประกอบ 2

 

ที่มา: ocsc2.job.thai

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ