เปิดสมัครสอบ “ท้องถิ่น อบต. 2564” จำนวนทั้งสิ้น 4,426 อัตรา ดูข้อมูลเตรียมตัวให้พร้อม

อีกหนึ่งงานรับสมัครครั้งใหญ่ของปี! โอกาสสำหรับผู้ที่ต้องการบรรจุเป็นข้าราชการมาถึงแล้ว ใครที่รองานนี้ เตรียมตัวให้พร้อม

มีประกาศอย่างเป็นทางการถึงการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่เลย

 

 

กำหนดการรับสมัคร:

– ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

– รับสมัครสอบทางเว็บไซต์ วันที่ 9 – 31 มีนาคม 2564

– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 9 เมษายน 2564

– ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ วันที่ 20 เมษายน 2564

 

สนามสอบทั้ง 10 แห่งทั่วประเทศ:

– เชียงใหม่

– พิษณุโลก

– ปทุมธานี

– ชลบุรี

– นครปฐม

– นครราชสีมา

– อุบลราชธานี

– อุดรธานี

– นครศรีธรรมราช

– สงขลา

 

 

ตำแหน่งที่คาดว่าจะเปิดรับสมัครสอบ:

ในปีนี้จะรับสมัครทั้งสิ้น 4,426 อัตรา แบ่งเป็น 69 ตำแหน่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 4 มกราคม 2564) โดยแบ่งเป็น

 

1. ประเภทวิชาการ 22 ตําแหน่ง

– นักพัฒนาชุมชน

– นักวิชาการเกษตร

– นักประชาสัมพันธ์

– นักวิชาการตรวจสอบภายใน

– วิศวกรโยธา

– สถาปนิก

– นักจัดการงานทั่วไป

– นักพัฒนาการกีฬา

– นักพัฒนาการท่องเที่ยว

– นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

– นักทรัพยากรบุคคล

– นักจัตการงานทะเบียนและบัตร

– นักสังคมสงเศราะห์

– นักป้องกันและบรรเทสาธารณภัย

– นักผังเมือง

– นักวิชาการเงินและบัญชี

– นักวิชาการคลัง

– นิติกร

– บรรณารักษ์

– นักส่งเสริมสิ่งแวดล้อม

– นายสัตวแพทย์

– นักจัดการงานเทศกิจ

 

2. ประเภททั่วไป 25 ตําแหน่ง

– เจ้าพนักงานธุรการ

– พยาบาลเทคนิค

– เจ้าพนักงานสุขาภิบาล

– เจ้าพนักงานทะเบียน

– นายช่างเขียนแบบ

– นายช่างสำรวจ

– เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

– เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

– เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ

– เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

– เจ้าพนักงานเกษตร

– เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

– เจ้าพนักงานสาธารณสุข

– เจ้าพนักงานเทศกิจ

– เจ้าพนักงานประปา

– เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

– เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

– นายช่างเครื่องกล

– สัตวแพทย์

– นายช่างผังเมือง

– เจ้าพนักงานพัสดุ

– เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน

– นายช่างไฟฟ้า

– นายช่างโยธา

– เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว

 

3. ครูผู้ช่วย 22 สาขาวิชาเอก

– ครูผู้ช่วยเอกดนตรีสากล

– ครูผู้ช่วยเอกเคมี

– ครูผู้ช่วยเอกศิลปะ

– ครูผู้ช่วยเอกวิทยาศาสตร์

– ครูผู้ช่วยเอกชีววิทยา

– ผู้ช่วยเอกพลศึกษา

– ครูผู้ช่วยเอกเทคโนการศึกษา

– ครูผู้ช่วยเอกคณิตศาตร์

– ครูผู้ช่วยเอกทะเบียนและวัดผล

– ครูผู้ดูแลเด็ก

– ครูผู้ช่วยเอกจีน

– ครูผู้ช่วยเอกดนตรีไทย

– ครูผู้ช่วยเอกปฐมวัย

– ครูผู้ช่วยเอกแนะแนว

– ครูผู้ช่วยเอกภาษาอังกฤษ

– ครูผู้ช่วยเอกประถมศึกษา

– ครูผู้ช่วยเอกเกษตร

– ครูผู้ช่วยเอกคหกรรม

– ครูผู้ช่วยเอกคอมพิวเตอร์

– ครูผู้ช่วยเยกภาษาไทย

– ครูผู้ช่วยเอกบรรณารักษ์

– ครูผู้ช่วยเอกนาฏศิลป์

 

 

วิธีสมัคร:

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครและวันที่แน่นอนได้อีกครั้ง

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ประกาศผลสอบ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ