เจาะลึก 10 ข้อของ ‘SO & SUCH’ คำที่หลายคนใช้พลาด พร้อมตัวอย่างเข้าใจง่ายๆ

แม้ว่า So และ Such จะมีความหมายที่ใกล้เคียงและคล้ายคลึงกัน แต่ก็มีความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างการใช้สองคำนี้ ซึ่งความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง So และ Such คือ

– So เป็นคำวิเศษณ์ (Adverb)

– Such เป็นคำบ่งชี้ (Determiner)

ไปเจาะลึกกันว่ากฎการใช้ So ทั้ง 5 ข้อ และกฎการใช้ Such ทั้ง 5 ข้อนั้นเป็นอย่างไร? บทความนี้จะพาไปดูรายละเอียดของความแตกต่าง และหลักการใช้พร้อมตัวอย่างประกอบให้เห็นภาพกัน!

 

 

♦ วิธีการใช้ SO

#1 So + คำคุณศัพท์ (Adj.) / คำวิเศษณ์ (Adv.)

หลักการใช้: ใช้เพื่อแสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ที่แสดงถึงความรู้สึกอย่างรุนแรง และมักใช้ในคำอุทาน

ตัวอย่างการใช้:

– It’s so cold! I wish that I had a warmer coat.

– It was so hot we couldn’t work.

– She speaks so softly! It’s really difficult to hear her.

– She paints so well!

 

#2 So + many / few + คำนามนับได้พหูพจน์

หลักการใช้: ใช้เพื่อแสดงจำนวนน้อยมาก หรือเยอะมาก

ตัวอย่างการใช้:

– I never knew you had so many brothers!

– She has so few friends! It’s really quite sad.

 

 

#3 So + much / little + คำนามนับไม่ได้

หลักการใช้: ใช้เพื่อแสดงจำนวนน้อยมาก หรือเยอะมาก

ตัวอย่างการใช้:

– Jame earns so much money! And he still has trouble paying the rent.

– They have so little food! We need to do something to help them.

 

#4 So + คำคุณศัพท์ (Adj.) / คำวิเศษณ์ (Adv.) + that + ผลลัพธ์

หลักการใช้: ใช้แสดงให้เห็นถึงผลของสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรง ทั้งนี้ ‘that’ สามารถละได้

ตัวอย่างการใช้:

– The teacher speaks so softly that it’s really difficult to hear her.

 

#5 So + Much / Little / Often / Rarely

หลักการใช้: ใช้เพื่ออธิบายว่ามีคนดำเนินการอะไรบางอย่างมากหรือน้อยเพียงใด

ตัวอย่างการใช้:

– Earl drinks so much! It’s not good for his health.

– My sister visits us so rarely! I really miss her.

 

 

♦ วิธีการใช้ SUCH

#1 Such + (คำคุณศัพท์; Adj.) + คำนามนับได้

หลักการใช้: เพื่อเน้นย้ำความสำคัญ และส่วนใหญ่มักใช้กับเครื่องหมายอัศเจรีย์ (!)

ตัวอย่างการใช้:

– David has such a big house! I think it’s a little ridiculous.

– They’re such nice kids.

 

#2 Such + (คำคุณศัพท์; Adj.) + คำนามนับไม่ได้

หลักการใช้: เพื่อเน้นย้ำความสำคัญ

ตัวอย่างการใช้:

– She has such big feet that she has to buy special shoes.

– She always uses such fresh food.

 

#3 Such + คำคุณศัพท์ (Adj.) + คำนามพหูพจน์

หลักการใช้: เพื่อเน้นย้ำความสำคัญ

ตัวอย่างการใช้:

– They’re such nice kids.

 

 

#4 Such (a) + (คำคุณศัพท์; Adj.) + คำนาม + that + ผลลัพธ์

หลักการใช้: เพื่อแสดงผลลัพธ์บางอย่างของสิ่งที่คุณกำลังพูด

ตัวอย่างการใช้:

– He is such an idiot that nobody wants to be his friend.

 

#5 Such + คำนาม

หลักการใช้: ในที่นี้ ‘Such’ อาจหมายถึง ‘ประเภทของบางสิ่งบางอย่าง’ (this type of…)

ตัวอย่างการใช้:

– I have never seen such a film before. (ไม่เคยดูภาพยนตร์ประเภทนี้มาก่อน)

– The pilot had never flown such an airplane before. (ไม่เคยขับเครื่องบินชนิดนี้มาก่อน)

 

 

ที่มา: eslbuzz

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ