ทุนปริญญาตรี 36,000 บาท จากสมาคมการตลาดฯ ไม่มีข้อผูกมัด ให้ต่อเนื่องจนถึงเรียนจบ!

มูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อรับทุนการศึกษาต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการศึกษา ประจำปี 2564 โอกาสดีๆ ที่มากกว่าการรับทุน!

ทุนกว่า 36,000 บาทต่อปีการศึกษาพร้อมจะมอบให้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรัฐบาลหรือราชภัฏ ในสาขาวิชาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากจะได้รับทุนเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองแล้ว ยังได้รับโอกาสสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียนอีกด้วย รายละเอียดเพิ่มเติมดังด้านล่างนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ทุนการศึกษาละ 36,000 บาท ต่อปีการศึกษา จำนวน 8 ทุน

– โอกาสเข้าร่วมสัมมนาและอบรมในหลักสูตรต่างๆของสมาคมการตลาดฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

– โอกาสที่จะได้ร่วมเครือข่ายนักการตลาดรุ่นใหม่ของสมาคมการตลาดฯ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับเพื่อนๆ

– โอกาสในการรับคำปรึกษาต่างๆจากรุ่นพี่นักการตลาดมืออาชีพ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยรัฐบาลหรือราชภัฏ ในหลักสูตรดังนี้

– การตลาด

– บริหารธุรกิจ

– หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เกรดเฉลี่ย 2.0 ขึ้นไป

– กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 หรือ ชั้นปีที่ 2

– นักศึกษาที่เรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับการตลาด ในมหาวิทยาลัยรัฐบาลหรือราชภัฏ

– ไม่ได้รับทุนจากสถาบันอื่นอยู่ (กู้กยศ.สามารถขอทุนได้)

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ดาวน์โหลดใบสมัคร ที่นี่

– จดหมายรับรองสถานะการเป็นนักศึกษา และความประพฤติจากมหาวิทยาลัย

– ใบรับรองผลการเรียน

– บทความบรรยายประวัติส่วนตัว

– บทความบรรยายความตั้งใจเป็นนักการตลาด – ตัวอักษรขนาด 16pt ความยาวเต็ม 1 หน้า กระดาษ A4

 

วิธีการสมัคร:

– ผู้สมัครส่งเอกสารข้อมูลประกอบการคัดเลือกมาทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2564 ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
เลขที่ 1168/21 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาธร กรุงเทพมหานคร 10120

– คณะกรรมการมูลนิธิฯ คัดเลือกและตรวจสอบเช็คประวัติ

– มูลนิธิฯ ส่งจดหมายแจ้งผลการคัดเลือก และระเบียบปฎิบัติถึงนักศึกษา ผู้ได้รับคัดเลือก

 

กำหนดการรับสมัคร:

– ปิดรับสมัคร: 9 มิถุนายน 2564

– ประกาศผลการคัดเลือก: 16 กรกฎาคม 2564 ทาง Facebook และ Website

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

marketingthai

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ